perjantai 30. elokuuta 2013

767. Ideointia

                                                    Kypsää kauraa

1. Presidentti Tarja "Tarska" Halosella näyttää olevan selkeästi tekemisen puutetta. Hänet on ikuistettu Hakaniemen kadulla tonkimassa roskalavalta kierrätykseen kelpaavia pannuja, kattiloita ja muuta sellaista roinaa. Eiköhän ex-pressalle sentään pitäisi keksiä valtiovallan toimesta hiukka laadukkaampaa tonkimista!

2. Nyt on uutisoitu, että USA:n ulkoministeri Kerryllä on todisteet siitä, että presidentti Assadin joukot ovat käyttäneet Syyrian sodassa kemiallisia aseita. Näytteitä kuulemma aiotaan lähettä Suomeen tutkittavaksi. Mutta kyllä niitä näytteitä voidaan vielä tutkia paikan päällä Damaskoksessakin.

3. Ehdotankin, että Suomen valtio sopii Kerryn kanssa siitä, että tekemisen puutteesta kärsivä Tarja Halonen lähetetään Syyriaan USA:n valvonnassa tonkimaan ja selvittämään, onko sodassa tosiaan käytetty kemiallisia aseita, missä niitä olisi käytetty ja millaisia aseita. Siellä ne roskalavat ja muut kaatopaikat odottavat reipasta tonkijaansa! Matkakumppanikseen Tarja voisi ottaa mukaan toisen tehopakkauksen ja tunnetun tonkijan, Elisabeth Rehnin.

4. Hallituksen rakenneuudistuksesta ja työmarkkinajärjestöjen tänään alustavasti sopimasta keskitetystä tulopoliitisesta ratkaisusta eli Tuposta riittää juttua vielä pitkäksi aikaa. Kun kaiken piti olla selvää, Matti Röngän vieraaksi YLE:n tv-uutisiin ilmaantui eräänlaisena pahan ilman lintuna ammattilitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne. Hän kertoi, ettei ole vielä lainkaan varmaa, tuleeko Pro  - joskus kahdeksan viikon kuluttua - hyväksymään nyt sovitun Tupon. Näin siitä huolimatta, että Tupo antaisi ensimmäisenä vuonna kaikille palkansaajille tilipussiin suuruteen (vrt. Timo Soinin "Timon tilipussi")  katsomatta yhtä suuren korotuksen eli 20 euroa per kuukausi.

5. Tuollaisen tulosovun luulisi kelpaan myös Prolle, mutta mitä vielä: vastaan ne aikovat vaan pullikoida. Ehdotankin harkittavaksi, olisiko Pron syytä muuttaa nimensä, uusi johdonmukainen nimi olisi Contra.

6. Rakenneuudistuksen ja erityisesti siihen olennnaisena osana kuuluvan kuntarakenneuudistukselle ilmaantuu halukkaita kaatajia eri puolilta. Yhden näistä piireistä, jonka vastahanka ei tässä suhteessa enää ketään yllätä, muodostavat perusoikeusoppineet, joita myös perusoikeusfundamentalismista on toisinaan epäilty. Tämän porukan itseoikeutettu nokkamies on akatemiaprofessori Kaarlo Tuori, joka yritti jo keväällä kannattajineen kaataa kuntarakenneuudistusta koskevan lakihankkeen perustuslain vastaisena. Tuorilaiset kuitenkin hävisivät kamppailun, sillä kesäkuussa perustuslakivaliokunta totesi, tosin harvinaisen äänestyspäätöksen jälkeen, että kuntarakennelaki voidaan viedä eteenpäin tavallisena lakina eikä perustuslain säätämisjärjestystä tarvita.

7. Tänään HS:ssa Kaarlo Tuori uhoaa, että hallituksen eilinen ehdotus kuntien pakkoliitoksista pakottaa arvioimaan uudestaan koko kuntarakennelain; Tuori tuntuu siis haluavan revanssin kesäkuussa hallituksen esityksellle perustuslakivaliokunnassa kärsimälleen tappiolle. Tuori oudoksuu myös ajatusta seudullisista kansanäänestyksistä, joiden tulosten perusteella hallitus voisi pakottaa kunnat liitoksiin. Tällaisia seudullisia äänestyksiä ei Suomessa ole aiemmin järjestetty, vaan kuntaliitoksiin liittyvät kansanäänestykset ovat olleet kuntakohtaisia.

8. Kaarlo Tuorin mukaan isojen keskuskuntien asukkaat päättäisivät asioista pienten kuntien asukkaiden puolesta.  Hänen mukaansa "kyse on samasta, jos Saddam Hussein olisi aikoinaan ehdottanut, että järjestetään kansanäänestys Kuwaitissa ja Irakissa siitä, liitetäänkö Kuwait Irakiin".

9. Värikästä kieltä, toden totta! Tuori saattaa olla "seutuäänestysasiassa" - ainakin pykälien tiukan muodollisen tulkinnan mukaan - oikeassa. Kuitenkin hieman ihmetyttää, että aikaisemmin niin hurjan edistyksellisenä lakimiehenä tunnetusta Kaarlo Tuorista on vanhemmiten tullut kaikkien järkevältä tuntuvien uuditusten kiivas vastustaja, joka tuntuu haluavan heitellä kapuloita rattaisiin vain heittelemisen ilosta aina, kun siihen on sangen tulkinnanvaraisten pykälien mukaan hänen mielestään hiukankin aihetta. 

10. Kaarlo Tuorille ja hänen hengenheimolaisilleen perusoikeusjuristeille pitisi kyllä löytää joitakin hiukka mielekkäämpiä tutkimuskohteita. Yksi sellainen olisi työmarkkinajärjestöjen hämmästyttävän vahva rooli yhteiskunnassa. Mainitut järjestöt ovat ottaneet tai niille on suorastaan tyrkytetty (delegoitu) sellaista lainsäädäntövaltaa, joka perustuslain mukaan kuuluu yksinomaan lainsäätäjälle eli eduskunnalle. Muissa pohjoismaissa ja useimmissa muissakin maissa työmarkkinajärjestöjen rooli yhteiskunnassa on paljon vaatimattomampi kuin Suomesssa. Esimerkiksi työntekijöiden eläkeiästä päätetään parlamentissa ja laissa, ei työmarkkinajärjestöjen pomojen hämärissä kabinettikokouksissa, kuten Suomessa tapahtuu.

11. Eikö tämä ole selvästi perustuslain vastaista? Perustuslaista ei taida edes löytyä sanaa ja käsitettä "työmarkkinajärjestöt" tai "työmarkkinat". Kuitenkin nuo järjestöt tuntuvat mellastavan mielin määrin lainsäädännön parissa ja käyttävän tosiasiallisesti perustuslain mukaan yksinomaan lainsäätäjälle kuuluvaa valtaa. Tässäpä olisi Tuorille ja muille valtiosäntöoppineille tutkimuskenttää kerrassaan!tiistai 27. elokuuta 2013

766. Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajalle sakot lahjusrikkomuksista

1. Helsingin hovioikeus on tuominnut kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajan Pauli Ståhlbergin sakkoon kahdesta lahjusrikkomuksesta. Rangaistukseksi tuli 20 päiväsakkoa 
á 90 euroa eli Ståhlberg joutuu maksamaan sakkoa 1 800 euroa. Lisäksi hänet määrättiin korvaamaan valtiolle saamansa taloudellinen hyöty, noin 2 2000 euroa.

2. Hovioikeus arvioi tänään antamassaan tuomiossa, että kaksi Ståhlbergille tarjottua ulkomaanmatkaa olivat luonteeltaan pikemminkin virkistys- kuin seminaarimatkoja. Yhden matkan tarjosi Suomen Asumisoikeus Oy vuonna 2007 ja toisen VVO vuonna 2009.

3. OTT Pauli Ståhlberg ei ole osallistunut kuluttajariitalautakunnassa asumisasioiden käsittelyyn. Hovioikeus kuitenkin katsoi, että puheenjohtajan menettely oli omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.

4. Aiemmin Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Ståhlbergia vastaan ajetut syytteet. Käräjäoikeuden mielestä matkat olivat korvausta Ståhlbergin matkalla pitämistä luennoista. Itse pidin käräjäoikeuden tuomiota omituisena, sillä jo lehtitietojen perusteella näytti selvältä, että luennot olisi otettu virkitysmatkan ohjelmaan lähinnä hämäystarkoituksessa. Syyttäjän valitus hovioikeudelle oli täysin perusteltu.

5. Kirjoitin Ståhlbergin saamasta lahjussyytteestä blogissa nro  570/30.3.2012. Kun Ståhlbergin tuomiosta tänään kertovien verkkolehtien sisältö on melko niukka, tulkoon seuraavassa toistetuksi, mitä kirjoitin tapauksesta em. blogijutussani.
----
4. Mutta osataan sitä muuallakin. Eilen kerrottiin mediassa, että Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajaa Pauli Ståhlbergia epäillään lahjoman vastaanottamisesta. Syyttäjä on jo nostanut syytteen ja asia tulee esille käräjäoikeudessa syksyllä. Syytteen mukaan Ståhlberg on ottanut vastaan kaksi ulkomaanmatkaa, joista toinen tehtiin vuonna Hampuriin ja toinen vuonna 2009 Tsekkiin. Syyttäjä on vaatinut syytetyille sakkorangaistusta.

5. Ensimmäisen matkan maksoi Suomen asumisoikeus Oy ja toisen VVO. Asia paljastui ikään kuin "sattumalta" poliisin tutkiessa Nuorisäätiössä ja RAY:n johdon vastaavanlaisia rikosepäilyjä. Kahta Ståhlbergin matkat junnaillutta VVO:n ja yksi Suomen asumisoikeus Oy:n johtaja on asetettu syytteeseen lahjoman antamisesta. Kaikki neljä syytettyä ovat kiistäneet syytteen.

6. Kuluttajariitalautakunta ei ole mikä tahansa lautakuntapahanen, vaan todella merkittävä oikeussuojaa tarjoava elin, jossa ratkaistaan vuosittain tuhansia kuluttajariita-asioita. Lautakunta käsittelee muun muassa juuri asuntokaupoista, asumisoikeuden luovutuksesta ja asuntojen vuokrauksesta tehtyjä valituksia. Lain mukaan lautakunta on "riippumaton ja puolueeton" ja sen tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin.


7. Kuinka ollakaan, vuonna 2009, jolloin siis VVO kustansi Ståhlbergin Tsekin reissun, kuluttajariitalautakunta käsitteli kaikkiaan 25 VVO:ta koskevaa valitusta; normaalisti lautakunta ratkaisee vain muutaman VVO:ta koskevan valituksen. VVO on asuntovuokraukseen erikoistunut julkinen osakeyhtiö, joka rakennuttaa, markkinoi ja isännöi omat asuntonsa.


8. Lautakunnan puheenjohtaja toimii virka- ja tuomarin vastuulla ja häneen sovelletaan tuomarin esteellisyyssääntöjä. Pauli Ståhlberg on oikeustieteen tohtori ja hän on ilmoittautunut viime vuosina muutaman kerran halukkaaksi KKO:n jäsenen virkaan.


9. KKO:ssa on parhaillaan avoinna jäsenen virka, jonka ilmoittautumisaika päättyy tänään. Nähdäänkö Ståhlberg tälläkin kerralla virkaan ilmoittautujien joukossa? Veikkaisin, ettei nähdä. Kuluttajariitalautakunta on hallinnollisesti oikeusminsteriön alainen elin ja OM:ssä lehtitietojen mukaan pähkäillään nyt, tulisiko Ståhlberg pidättää virastaan prosessin ajaksi.


10. Asia tuntuu selvältä: Riippumattoman ja puolueettoman oikeussuojaelimen puheenjohtaja ei voi toimia virassaan häntä koskevan lahjonnasta nostetun syyteprosessin ollessa vireillä. Minusta Ståhlbergin puheenjohtajan virka voidaan asiallisesti rinnastaa isokokoisen käräjäoikeuden päällikkötuomarina toimivan laamannin taikka markkinaoikeuden puheenjohtajan virkaan.


11. Näin siis Suomessa. Mutta ei hätää! Suomihan on tunnetusti reilu ja avoin yhteiskunta, jossa läpinäkyvyys ("läpittereiluus") vallitsee. Täällä ei sitä paitsi ole korruptiota, ja miten voisikaan olla, sillä eihän rikoslakimme edes tunne sanaa "korruptio"! Virkamiehemme ja poliitikkomme ovat sanalla sanoa lahjomattomia.


12. Tuomareita meillä nyt ei ainakaan voida lahjoa, ei missään tapauksessa.

----
6. Noin siis kirjoitin tapauksesta maaliskuun lopulla 2012. Oikeusministeriö ei - tietenkään - pidättänyt Ståhlbergia virasta oikeudenkäynnin ajaksi. Saa nähdä, johtaako nyt annettu langettava tuomio johonkin kurinpidolliseen seuraamukseen. Kun virkamies tuomitaan rangaistukseen tuottamuksellisesta rikoksesta tai vain sakkoon - tässä tapauksessa tuomittu sakkorangaistus oli muuten yllättävän pieni eli ainoastaan 20 päiväsakkoa - virkamiestä ei voida tuomiossa määrätä pantavaksi viralta.

7. Vaikka Ståhlberg ei ole käsitellyt lautakunnan puheenjohtajana asuntoasioita jaostokokoonpanossa, voidaan mainittuja asioita lain mukaan viedä myös kuluttajariitalautakunnan täysistuntoon, jossa puhetta johtaa lautakunnan puheenjohtaja. Lisäksi puheenjohtajalla on viraston päällikkönä halutessaan mahdollisuus kulissien takana ottaa epävirallisesti kantaa myös sellaisiin asioihin, joita hän ei itse virallisesti ratkaise lautakunnan jaostokokoonpanossa. En väitä, että tässä tapauksessa olisi näin menetelty, mutta mahdollisuus siihen on olemassa.

PS 30.8.
8. Oikeusministeriö ilmoitti heti hovioikeuden tuomion antopäivänä 27.8.-13, ettei Pauli Ståhlbergin saama lahjustuomio aiheuta kurinpitotoimia, eli Ståhlberg saa jatkaa virassaan normaalisti. Eilen eli 29.8. ministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola kuitenkin ilmoitti (YLeUuutiset), että oikeusministeri Anna-Maja Henriksson miettii sittenkin vielä lahjustuomion seuraamuksia eli Ståhlbergin virka-asemaa. Tätä kannattaakin miettiä, sillä niin kuin tämän blogijutun kommenteistakin havaitaan, monet ovat ihmetelleet oikeusministeriön virkamiesjohdon vähättelevää reaktiota lahjustuomion suhteen.


Hm, tällähän voisi vaikka hieman kumauttaa jotakuta kaistapäätä....

maanantai 26. elokuuta 2013

765. Heureka-foorumissa ei koettu heurekaa

1. Pääministeri Jyrki Katainen "jyrisi" Vantaan tiedekeskus Heurekassa tänään: Jos ei ala tapahtua, Suomi laitetaan jäihin. Pääministerin mukaan nyt tarvitaan päätöksiä ja kompromisseja. Katainen kaipaa myös enemmän keskustelua, jossa eri mieltä olevat ihmiset eivät ole toisiaan vastaan (Ylen Uutiset).

2. Millainen mahtaa olla eri mieltä tietyistä asioista keskenään olevien ihmisten väittely, jossa "väittelijät eivät ole toisiaan vastaan"? Sellainenko, joka nähtiin 3-4 päivää sitten Mikkelin torilla, missä Kataisen ja Juha Sipilän piti väitellä keskenään ajankohtaisista kysymyksistä? Ei siitä tietenkään mitään kunnon väittelyä tullut, kun Katainen sanoi heti alussa Sipilälle, että "Juha, sovitaanko, ettei olla mistään asiasta toisiamme vastaan"? Sipilä: "Sovitaan pois, kyllä se minulle käy". Tämän jälkeen herrat paiskasivat kättä sovinnon merkiksi! Ja heureka: väittely oli sillä ohi ja Juha pomppasi jälleen sähköpyöränsä selkään ja maantielle!

3. Heureka-foorumissa pääministeri näytti väsyneeltä ja jopa hieman alistuneen tuntuiselta. Mutta kaikkein rasittuneimman näköinen oli yllättäen oppositiojohtaja Timo Soini. Ilmeisesti Timoa painaa jo nyt seuraavien eli vuonna 2015 käytävien eduskuntavaalien jälkeen persuja odottava hallitusvastuu. Olisiko Soinin sittenkin pitänyt ilmoittaa lähtevänsä ehdolle EU-vaaleihin, jolloin hän olisi päässyt itse kätevästi livahtamaan tulevasta hallitusvastuusta?

4. Kaikki odottavat hallitukselta nyt vain yhtä asiaa: päätöksiä, päätöksiä, päätöksiä. Jotkut vaativat leikkauksia, toiset taas elvyttämistä. Kaikki tietävät, mitä pitäisi tehdä: eläkeikää pitäisi nostaa, palkat pitäisi jäädyttää, työtä pitäisi löytyä ja sitä pitää tarjota lisää, työn arvostusta pitäisi nostaa, rakenteita tulisi uudistaa, Suomen kilpailukykyä pitäisi nostaa, valtio ei saisi enää velkaantua katastrofaalisesti jne, jne. Mutta tämä kaikki edellyttää päätöksiä. Jolleivät työmarkkinajohtajat pääse sopimukseen keskitetystä tuloratkaisusta ja eläkeiän nostosta, hallituksen pitäisi/pitää tehdä  tarvittavat päätökset, joilla työmarkkinat puolestaan patistetaan tarvittaviin ratkaisuihin.  

5. Miksi muuten eläkeiän määrittely on Suomessa delegoitu työmarkkinajärjestöille, vaikka muissa pohjoismaissa asiasta päättää hallitus ja parlamentti? Tätä sopisi myös joskus myös Kaarlo Tuorin ja muiden valtiosääntöviisastelijoiden pohtia eikä keskittyä aina vaan näpertelemään käytännön kannalta yhdentekevien tutkimushankkeiden kimpussa.

6. Mutta hallitus sen kun lykkää päätöksentekoa. Hallitus kyttää, mitä työmarkkinoilla tapahtuu, ja työmarkkinajohtajat puolestaan, mitä hallitus aikoo tehdä. Hallitus on keskenään erimielinen ja eri hallituspuolueet kyttäävät toinen toisiaan. Kokoomus, rkp ja kristilliset ovat lähes kaikesta eri mieltä kuin demarit ja vasemmisto ja vihreät keikkuvat ikään kuin siinä välissä. Kuten jo alun perin hallitusta muodostettaessa pelättiin, tämä sixpack-hallitus on paljolti toimintakyvytön puolueiden erimielisyyksistä johtuen. 

7. Heureka-seminaarin anti ja ainoa johtopäätös konkretisoitui juuri yhteen sanaan: päättämättömyyteen.  Pääministeri Katainen nimittäin itse totesi, että "vielä tällä viikolla" hallitus ei tee  leikkauspäätöksiä tai muitakaan päätöksiä, vaan asioihin palataan ja niitä tarkastellaan uudelleen ensi kevään "kehysriihessä", jolloin tarvittavat päätökset tehdään.

8. Varsin tuttua puhetta. Sitten kun päästään kehysriiheen, Katainen toteaakin, että no niin, nyt ei tehdä vielä mitään "hätiköityjä päätöksiä", vaan tarvittavat päätökset tehdään sitten syksyllä hallituksen budjettiriihessä. Tämä näytelmä nähtiin tänä keväänä ja nyt syksyllä tätä mantraa toistellaan jälleen. Näin meitä siis viedään "riihestä riiheen".

9. Kun leikkaus- tai muitakaan päätöksiä tai järkeviä rakennuudistuksia ei saada tehdyksi, valtio velkaantuu kiihtyvällä vauhdilla. Tätä menoa valtion velka tulee ylittämään jo tällä vaalikaudella 100 miljardin euron rajan. Joten Italian ja Espanjan tiellä ollaan! On selvää, että hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen päättämättömyyden vuoksi Suomen kv. luottoluokitus tippuu kolmesta A:sta alaspäin ensin pikkuhiljaa ja sitten kiihtyvällä vauhdilla. Tämä nostaa myös asuntolainojen korkoja. 

10. Näyttä siltä, että Jyrki Katainen, joka Jörn Donnerinkaan havainnon mukaan "ei oikein näytä pomolta", vitkuttelee  päätösten tekemistä tarkoituksellisesti hamaan ensi kevääseen. Silloin hän ilmoittaa "yllättäen" luopuvansa kokoomuksen puheenjohtajuudesta ja pääministerin vakanssista kesällä tavoitellakseen kesäkuussa pidettävien EU:n parlamenttivaalien jälkeen avoimeksi tulevia komission ja unionin muiden johtoelinten huippuvirkoja. 

764. Mistä Jyrki Kataisen hallitus jää historiaan?

                                 Säätytalolla kaikki näytti vielä niin kivalta...

1. Helsingin Sanomissa haukuttiin eilen Jyrki Kataisen sixpack-hallitusta oikein olan takaa otsikolla "Historian huonoin hallitus". Jutussa kysyttiin, mistä Kataisen hallitus jää historiaan. Vastaajina esiintyivät - kuinkas muuten - eri poliittisisa puolueita edustavat ministerit ja kansanedustajat. Siis myös ministereitä pantiin arvioimaan halltuksen ja samalla omaa toimintaansa!

2. Tavallisilta pulliaisilta ja kansalaisilta lehti ei kysynyt mitäään. Poliitikot vastasivat totuttua liirum laarumia eli jotakin sotesta ja kuntauudistuksesta, "työn joustavuudesta", hallituksen eripuraisuudesta ja toimintakyvyttömyydestä, työryhmien määrästä, "vaikeista taloudellisista ajoista" jne. jne. Hallituspuolueiden edustajat yrittivät vaieta hallituksen vaikeuksista tai jopa kehua hallitusta, oppositiopuolueiden taas moittivat hallitusta.

3. Hallitus koostuu minisreistä ja heidän saavutuksistaan, epäonnistumisistaan, möhläyksistään ja suustaan päästämistään sammakoista. Siksi pitää kysyä, mistä me muistamme Kataisen hallituksen ministerit. 

4. Koko hallitus muistetaan tietenkin poliittisten avustajien lukumäärän hirmuisesta kasvusta ja lukemattomien työryhmien asettamisesta sekä hallitusohjelmasta, joka runnottiin läpi lobbareiden voimin Säätytalolla ja jota yritettiin noudattaa prikulleen, vaikka olosuhteet olivat muuttuneet radikaalisti jo hallitustaipaleen puoliväliin tultaessa.

5. Mutta mistä muistamme hallituksen yksittäiset ministerit? Kun Hesari ei tätä hoksanut kysyä kansalta, korjaamme nyt virheen tässä eli annamme lukijoille tilaisuuden vastata kysymykseen. Seuraavassa ikään kuin johdannoksi joitakin yhtäkkiä mieleen júolahtaneita omia näkemyksiämme.

6. Pääministeri Jyrki Katainen muistetaan Himas-kohusta eli pääministerin filosofi Pekka Himaselle salakähmäisesti junailemasta huippukalliista tutkimuksesta, joka on tuottanut tähän mennessä kyhäelmän nimeltä "Sininen kirja". 

7. Ulkoministri Erkki Tuomioja muistetaan siitä, miten Suomi hävisi mm. Tarja Halosen ja Tuomiojan yhdessä kiivaasti ja suuria kustannuksia aiheuttaneen hankkeen Suomen pääsystä YK:n turvaneuvoston jäseneksi. Suomi hävisi YK:n yleiskokouksen äänestyksen  piskuiselle Luxemburgille rumin koripallonumeroin about 130-60.

8. Sisäministeri Pävi Räsänen muistetaan meuhkaamisestaan TV2:n Homo-illasta ja Raamattu-puheistaan, joiden seurauksena ev.lut.kirkosta erosi ennätysmäärä ihmisiä. Toimi poliisiasioissa Mikko Paateron käsikassarana ja lakkautti Liikkuvan Poliisin ja suurimman osan poliisipiireistä - Paateron esityksestä tietenkin.

9. Liikennemisnisteri Merja Kyllönen erotti liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervalan ja muutaman muun valtionyhtiön (esim. Finavia) päällikköjohtajan. Teiden kunto ei tästä yhtäänparantunut.

10. Kehitysministeri Heidi Hautala muistetaan remontti- ja siivouskohustaan, siivoton juttu kerrassaan!  Vaati turvapaikkaa huippuvuotaja George Snowdenille ja sai Sauli Niinistön hieman pörhistelemään kulmakarvojaan.

11. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson muistetaan yrityksistään säätää seksinostokielto, siinäkin hän epäonnistui. Asetti neuvottelukunnan, jonka tehtäväksi määrättiin tuomioistuinlaitoksen näivettäminen.

12. EU-ministeri Alexander Stubb muisteaan maabrändimietinnöstään, joka on jo jäänyt unholaan. Ministerin rasvaprosentissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia siten edellisen hallituskauden, jolloin Alexilla vielä oli kunnon virka ulkiministerinä.

13. Ympäristöministeri Ville Niinistö muistetaan virkamiestensä sekoilusta Talvivaaran myrkkypäästöjupakan yhteydessä. Seisotti autoaan - tai nyt jo ex-eukkonsa autoa - kuukausikaupalla eduskunnan parkkihallissa, asianomainen autoverokin taisi olla maksamatta. Ko. auto oli rekisteröity Ruotsissa, eikä sillä olisi saanut ajaa Suomessa ilman eri maksua, mutta ministerimme tästä vähät välitti; nyt hän sitten joutuu jälkikäteen pulittamaan autoveroa n. 5 000 euroa.

14. Opetusministeri Jukka Gustafsson muistetaan Jutta Urpilaiselta saamistaan potkuista, joita hän ei tahtonut milään ymmärtää, saatikka hyväksyä.

15. Uusi opetusministeri Krista Kiuru jäi mieleen siitä, että hän oli Porista ja puhua pälpätti pälpättämästä päästyään puuta heinää. Ministeri hoikistui ja rupesi yllättäen seurustelemaan.

16. Sosiaaliministeri Paula Risikko istui jo toisessa hallituksessa peräkkäin, mikä näytti todella rasittavalta yleisön silmissä ainakin. Risikko vastasi aina arvostelijoille, että "juu, edustaja on kyllä aivan oikeasa, näinhän se asia valitettavasti on, ja kyllä me ministeriössä olemme jo alkaneet valmistella uudistusta. Mutta mitään uudistusta ei koskaan tullut.  Ja nyt ministeristä kaavaillaan Liisa Hyssäälän seuraajaa Kelan pääjohtajana, todella karmeaa!

17. Ex-peruspalveluministeri Maria Guzenina-R. muistetaan sote-typeröinneistään ja golf-lomailustaan Hjallis Harkimon kanssa.

18. Uusi peruspalveluministeri Susanna Huovinen alkoi heti ministeriksi päästyään vaahdota alkoholin saannin rajoituksista ja keskioluen laimentamisesta tai sen siirtämisestä Alkoon. Näin hän teki kiinnittääkseen huomion hallituksen todellisista vaikeuksista pikkuasioihin.

19. Uusi ministeri Pia Viitanen - mikäs sen ala taas olikaan - muistetaan siitä, että asuu Hervannassa.

20. Elinekinoministeri Jyri Häkämies sai kesken kautensa huippuduunin eli siirtyi ilman minkänlaista karenssiaikaa hallituksen vastapuolen eli EK:n toimitusjohtajaksi ja vei mukanaan huippusalaista tietoa. Länsimaissa vastaanvanlaista menettelyä ja sen sallimista pidettäisiin anteeksiantamattoman härskinä ja moukkamaisena ja hallinnon typeröintinä. 

21. Uusi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ei pahemmin (tiettävästi) töppäillyt, mutta ei toisaalta saanut  juuri mitään aikaaankaan, ei ainakaan elinkeinoelämän suhteen. Ei saanut ainakaan heti virkaa elinkeinoelämältä, joten joutunee etsimään siviilivirkaa Helsingin kaupungim byrokratiasta, kun Jussi Pajunen jää eläkkeelle.

22. Ex-puolustusministeri Stefan Wallin jää aikakirjoihin Dragsvik-kohusta ja siitä, että hän lakkautti Kontiolahden varuskunnan, vaikka järkisyyt puhuivat juuri Dragsvikin lakkauttamisen puolesta. Ministeri esitteli ko. asian vahvasti esteellisyydestä epäiltynä, mutta oikeuskansleri Jaakko Jonkka ehti tässäkin asiassa hätiin ja pelasti ministerinsä pulasta. Myöhemmin tuli ilmi Wallinin asuntokauppakohu Turussa, minkä seurauksena W. tosiasiallisesti  joutui jättämään puolueensa puheenjohtajan tehtävän samoin kuin  ministerin postinkin.

23. Uusi puolustusministeri Carl Haglundilta jäi aikoinaan intti käymättä nokkosrokon takia. Peittosi kuitenkin Cooperin testissä kaikki 20 vuotta itseään nuoremmat varusmiehet; toisaalta sodankäynnissä ei tunnetusti pelkällä juoksukunnolla pärjää. Sekoili ja esitti Suomen ja Ruotsin välistä puolustusliittoa, mikä sai - taas - Sauli Niinistön vetämään otsansa hiukka kurttuun ja pörhistelemään kulmakarvojaan.

24. Työministeri Lauri Ihalaisen ministerikaudella työttömyys kohosi taas huippulukuihin, mitä Ihalainen selitti eduskunnassa otsa kurtussa ja lupaili ties vaikka millaisia toimenpiteitä, mutta työttömyys vain paheni. Puhui jatkuvasti ja paatoksella "keskitetystä tuloratkaisusta", mutta EK:n herrat sen kun nauroivat Laten puheille.

25. Urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki heilutti sateenkaarilippua Moskovan MM-kisojen kutsuvierasaitiossa, kesto n. viisi sekuntia, riiteli olympiakomitean kanssa urheilijoiden sateenkaarikynsistä ja haukkui kaikenkarvaisten cheekien rap-musiikin sonnaksi.

26. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen herätti huomiota poseeraamalla sukkahousuissa ja lukemattomista poskisuudelmistaan Luxemburgin pääministerin Jean-Claude JUnckerin kanssa. Vm. ei tätä sitten enää kestänyt, vaan erosi koko helevetin virastaan ja samalla EU:n valtiovarainministerien tapaamisista.

27. Joutiko tällaisista ministereistä koostuva hallitus mennäkin, täh?


lauantai 24. elokuuta 2013

763. Niinistölle synttärilahjaksi tohtorin hattu

                                              Jep, jep, mistäs me tohtorit...

1. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vihittiin tänään pönäköin juhlamenoin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Niinistö sai kunniatohtorin tittelin syntymäpäivänään, sillä hän täytti tänään 65 vuotta. Tohtorinhattu lieneekin järjestynyt Salelle lähinnä synttärilahjana.

2. Tiedotteen mukaan Niinistö on "tukenut toiminnallaan lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä. Niinistö on korostanut työssään liikunnan ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä. Presidentti on myös toiminut Suomen Palloliiton puheenjohtajana ja vuoden 2009 taitoluistelun EM-kilpailujen järjestelytoimikunnan puheenjohtajana". 

3. Niin, kaikkihan me vielä muistamme Salen näyttävät "piruetit", kun hän avasi kaunoluistelun EM-kisat! Pysyi sentään jotenkuten pystyssä. Muuten kunniatohtorin hattu näyttää tulleen pressaalle aika heppoisin perustein, mutta tässähän ei toki ole mitään uutta. Yliopistot ovat ovelia, sillä ne kutsuvat mieluusti tasavallan presidenttejä kunniatohtoreikseen julkisuutta ja näkyvyttä saadakseen. Jollei Niinistö olisi ollut tänään Jyväskylässä promovoitujen honoris causojen joukossa, ei koko tilaisuus olisi tietenkään ylittänyt valtakunnallista uutiskynnystä.

4. Keihästäkin Niinistö on korostanut monta kertaa heittäneensä ja heittelevänsä joutessaan edelleen, paras tulos jotain 50 metriä. Pitäisikö Seppo Rädylle vastavuoroisesti myöntää urheiluoikeuden kunniatohtorin arvo, ei se kovin epäjohdonmukaiselta tuntuisi, jos Sale kerta promovoitiin liikuntatieteessä. Onhan Seppo puheissaan ja teoissaan osoittanut oivaa oikeudenmukaisuutta!

5. Onkohan se Salen kateissa ollut gradu muuten jo löytynyt ja luovutettu, noin 40 vuotta myöhässä, Turun oikeustieteelliselle tiedekunnalle?

6. Yhtä hämärin perustein kunniatohtoriksi, nyt yhteiskuntatieteissä, leivottiin myös lapsiasiamies ja entinen kansanedustaja Maria-Kaissa Aula (kesk). Hän on ollut virassaan vuodesta 2005, näkymättömämpää korkeaa virkamiestä Suomesta tuskin löytyy. EK:n puheenjohtaja Ilpo Kokkila puolestaan vihitiin informaatiotieteen kunniatohtoriksi.

7. Vain yksi oli joukosta poissa, sillä Venäjän lapsiasiamies Pavel Astahovia ei Jyväkylän kemuissa näknyt. Pavel on toiminut sentään paljon näkyvämmin - myös Suomessa käydessään - suomalais-venäläisissä lapsikiistoissa kuin kollega Aula konsanaan. Mikähän muuten lienee Pavelin rekordi keihäänheitossa?

torstai 22. elokuuta 2013

762. Räyhägeenin syytä?

Ääni on Paavon ääni, mutta kynnet ovat...mistä lie...

1Päivän tiedeuutinen tulee Kuopiosta, tarkemmin sanottuna Niuvanniemen sairaalasta, jossa on parhaillaan menossa kymmenes pohjoismaisten oikeuspsykiatrian asiantuntijoiden konferenssi. Kolmipäiväinen symposiumi on kerännyt Kuopioon noin 130 psykiatrian ja oikeuspsykiatrian alalla työskentelevää lääkäriä, psykologia ja hoitajaa.

2. Amerikkalainen professori David Goldman on kertonut Savon Sanomille, että suomalaisilla on impulsiiviseen käyttäytymiseen altistava geenin osa, jota ei löydy mistään muusta kansasta. Geenin osa havaittiin joka viidennellä 100 000 tutkitusta suomalaisesta. Kantajilla on kohonnut väkivaltaisen käyttäytymisen riski etenkin alkoholin käytön yhteydessä.

– Tietenkään kaikki geenin osan kantajat eivät käyttäydy väkivaltaisesti, vaan perinnöllisen riskin lisäksi tarvitaan aina ympäristön altistusta, muistuttaa professori Goldman.

3. Goldmanin tutkimuksissa havaittiin, että geenin osan ja testosteronin yhdistelmä ennustaa impulsiivista käytöstä varsinkin miehillä. Rikollisilla geenin osa on yleinen: esimerkiksi kaksoismurhan tekijöillä geenipätkä ilmeni poikkeuksetta. Valtaosa geenin osan kantajista on kuitenkin käytökseltään ja älykkyydeltään normaaleja.

4. Selittäisikö tämä ns. räyhägeeni osaltaan esimerkiksi urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen viimeaikaista käyttäytymistä? Muistiimme on varmaan ikuisiksi ajoiksi syöpynyt viime sunnuntai, jolloin Paavo Arhinmäki, "Paavo of Finland", ikuistettiin Moskovan MM-kisojen kutsuvieraskatsomossa heiluttelemassa Suomen lipun keran sateenkaarilippua. Paavon käytöstä on yhtäältä ymmärretty, mutta toisaalta on kauhisteltu ministerismiehen naiivin räyhäkästä käytöstä, kun tiedämme, miten nuivasti Venäjän valtio ja presidentti Putin suhtautuvat kaikkinaisen homopropagandan levittämiseen.

5. Paavon räyhääminen ei ole kuitenkaan rajoittunut vain Moskovan kisakatsomoon, vaan hän jatkoi samaa tyyliä vasemmistoliiton kansanedustajien kesäkokouksessa Porissa. Siellä ministeri tuomitsi kovin sanoin työantajien ja teollisuuden edusmiesten vaatimukset palkkojen jäädyttämisestä ynnä muusta sellaisesta.

6. Kulttuurin alallakin Paavo on osoittanut räyhäkkyytensä. Gloria-lehdelle antamasssaan haastatelussa hän lyttäsi pari päivää sitten räppäri Cheekin ja muiden samantyylisten artistien musiikin totemalla ykskantaan, että  "nämä cheekit ovat hirveää sontaa". Cheekin manageri on tänään kuitannut Paavon puheet toteamlla, että "kainelaisia juntteja sitä onkin korkeissa viroissa".

7. Tänään Paavo on ehtinyt räyhätä Suomen Olympiakomitealle, jonka puheen johtaja Risto Nieminen ilmoitti eilen, että suomalaiset urheilijat eivät saa ensi talven Sotshin talvikisoissa käyttää sateenkaarikynsiä. Olympiakomitean linjauksen mukaan suomalianen urheilija, joka maalaa kyntensä sateenkaaren värein Sotshin olympialaisissa, voidaan sulkea pois kisoista. Paavo Arhinmäki vetoaa nyt siihen, että "olympiarenkaissakin taitaa olla sateenkaaren värit".

8. Jos Paavo pysyy linjallaan, niin kohta näemme tv:n vaalikeskusteluissa urheiluministerin ja puolueensa puheenjohtajan, jonka kynnet on maalattu sateenkaariväreillä! Jutta Urpilaisen kynsien näyttämistä tv-kuvissa pidettiin arkipäivän seksisminä. MInä sitten Paavo A:n sateenkaarikynsien näyttämistä voitaisiin pitää?

9. Suomalaisilla on todella mielenkiintoinen syksy edessä, jos Paavo jatkaa omaksumallaan räyhälinjalla. Pysyykö vasemmistoliitto edes hallituksessa? Tästä saadaan esimakua hallituksen ensi viikolla pidettävän budjettiriihestä, josta on ennustettu sangen eripuraista. Toisaalta muistamme miten halukkaasti Paavo pyrki Jyrki Kataisen ja kokoomuksen johtamaan sateenk... siis sixpack-hallitukseen ja nimenomaan sen urheilu- ja kulttuuriminsteriksi. Tuskinpa Paavo porukoineen kovin helposti lähtee halltuksesta omasta aloitteestaan, vaan ilmeisesti hänelle on näytettävä ovea, jollei muu auta. 

Toisaalla Porissa:

10. Tietynlaista räyhämentaliteettia näyttäisi esiintyvän myös Ulvilan murhajutun oikeudenkäynnissä - missäpä muualla kuin Porissa! Jutun pääsyyttäjä näyttää ottaneen erityistehtäväkseen Anneli Auerin henkisen selkärangan murtamisyrityksen. Lehtitietojen mukaan syyttäjä tivasi koko eilisen istunpäivän Annelilta, miksi tämä ei itkenyt jouduttuaan murhan jälkeen sairasvuoteelle, vaan esiintyi oudon rauhallisesti. Syyttäjä katsoi, että eihän Annelilla voi olla puhtaita jauhoja pussisssan, kun hän ei vuodattanut yhtä ainoata kyyneltä saatuaan tietää miehensä tulleen murhatuksi. Toiseksi syyttäjä vetosi videoituun "kuuulusteluun", jossa poliisi selkeästi johdattelee Annelia "tunnustamaan" Jukka Lahden murhan.

11. Tänään Annelin seitsemän vuoden takaisen käytöksen ihmettely on jatkunut Porin oikeustalolla. Nyt jutun poliisitutkijat on kutsuttu miehissä kertomaan tumareille - lue mediaelle - miten he olivat olleet kummissaan Annelin rauhallisesta käyttäytymisestä esitutkinnan alettua. 

11. Kovin heppoisilta tuntuvat syyttäjien todisteet edelleen olevan, jos tässä uusintakäsittelyssäkin on nähty aiheelliseksi kovistella syytettyä seikoista, jotka oikeus on jo ensimmäisellä kierroksella todennut merkityksettömiksi. Vaasan hovioikeus ei pitänyt Anneli Auerin "tunnustusta" vapaaehtoisena. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen myöhemmin antaman Salduz-tuomion jälkeen on selvää, ettei kyseisellä tunnustuksella ole minkäänlaista merkitystä syytettä tukevana todisteena myöskään siksi, ettei Auerin puolustajalle varattu tilaisuutta olla kuulustelussa mukana. Tunnustusta ei tulisi edes hyväksyä todisteeksi.

12. Tästä huolimatta syyttäjistö vetoaa mainittuuen tunnustukseen ja ihjmettelee sitä, miksi Anneli ei itkenyt! Käräjäoikeuden puheenjohtajan tulisi ottaa käsittelyssä ja prosessinjohdossa jämäkämpi ote ja torjua sellaisten todisteiden esittäminen, jotka ovat täysin asiaan vaikuttamattomia tai joita ei lian mukaan edes voida ottaa todisteina huomioon. 

13. Syyttäjistön tunnari Porin oikeustalolla:

Saat naisen kyyneliin, se helppoa on, 
saat naisen kyyneliin, kun väität vain 
pompstiistai 20. elokuuta 2013

761. Jahtia saloilla ja oikeussaleissa

1. Joka pojan unelma eli karhunmetsästys alkoi tänään Suomen saloilla. Metsästäjille on myönnetty koko maassa lupa peräti 132 kontion kaatamiseen ja ensimmäiset  otsot kohtasivat jo tänään matkansa pään.

2. Muutama päivä sitten Alavuden korvessa karhu puraisi tielleen osunutta miestä käteen, raapasi poskeen ja paiskasi uhrin sitten metsätien ojaan. Liekö kontiolla ollut tietty aavistus, että kohta ne peijoonit taas alkavat jahdata häntä ja hänen lajitovereitaan torrakoita paukuttelemalla?

3. Kyyjärvellä kaadettiin tänään ns. pantakarhu, siis karhu, jolle oli asennettu pentuna seurantapanta. Ilmeni, että panta oli uponnut syvälle eläinparan niskaan aina lihaan asti, karmeaa! Karhun kasvaessa pannan olisi pitänyt laueta suunnitelmien mukaan itsestään, mutta näin ei ollut kuitenkaan käynyt. Kuinkahan moni pantakarhu on kokenut Suomessa samanlaisen kohtalon? 

4. Vesillä alkoi tänään kello 12 jokasyksyinen sorsanmetsästys. Sorsien lisäksi hauleja saavat, jos vanhat merkit vähänkin pitävät paikkansa, kaivella tänäkin syksynä nahastaan myös jotkut muutkin liian innokkaiden metsästäjien tielle jääneet otukset, myös muutamat metsästäjäkollegat.

5. Satakunnan käräjäoikeudessa Porissa alkoi tänään jo lähes jokavuotiseksi tapahtumaksi muodostunut ihmisjahti nimeltään Ulvilan murhaoikeudenkäynti. Jos karhuja rääkätään pannoilla ja kivääreillä, niin kyseisessä oikeusjutussa hieman vastaavanlaisen kohtelun kohteena on Anneli Auer; toki myös asianomistajina olevat asianosaisten lapset ovat joutuneet kokemaan todella kovia. Kaksi raavaannäköistä syyttäjää ("jahtivoutia") on jälleen painamassa syytetyn päälle - ei sentään neljää, kuten Aueria vastaan Turussa ajetussa seksirikosjutussa - ja lisukkeena vielä asianomistajien advokaatti. Auerin oikeusjutun on määrä kestää - karhujahdin tavoin - aina lokakuun lopulle asti. Tämän jälkeen kontiot sentään pääsevät vuodeksi rauhaan, mutta murhajuttu jatkuu herkeämättä edelleen: ensin odotellaan - kuukausikaupalla kenties - käräjäoikeuden tuomiota, minkä jälkeen mennään hovioikeuteen, jossa sama rumba toistetaan ja sitten jutussa mennään luultavasti vielä toisen kerran KKO:een asti.

6. Hämeenlinnassa oikeutta alettiin tänään käydä hieman herrasmiesmäisemmissä merkissä. Siellä nimittäin Kanta-Hämeen käräjäoikeus alkoi - vihdoin ja viimein - käsitellä Patrian johtajia vastaan nostettuja lahjussyytteitä. Lahjuksen saajista ainakin yksi eli Slovenian entinen pääministeri Janez Jansa tuomittiin kesäkuussa Sloveniassa pidetyssä oikeudenkäynnissä samassa asiakokonaisuudessa lahjuksen vastaanottamisesta kahdeksi vankeuteen. Näin ollen tuntuisi jotenkin oudolta, jos nyt syytteessä olevia Patrian johtajia vastaan ei olisi saatu koottua riittävää näyttöä lahjuksen antamisesta. Hämeenlinnassa oikeusjuttu näkyi tv-kuvasta päätellen olevan puheenjohtajana toimivan kokeneen laamannin eli Hirvosen Juhanin vankoissa käsissä, joten Hämeenlinnasta voidaan sentään odotella aikanaan oikeudenmukaista tuomiota. Syyttäjä vaatii jutussa ehdotonta vankeutta Patrian entiselle toimitusjohtajalle ja kolmelle muulle henkilölle, kahdelle pomomiehelle syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta. Lisäksi syyttäjä vaatii Patrialle 600 000 euron suuruista yhteisösakkoa kilpailevan yrityksen vakoilusta.

7. Suomalaisessa mediassa - toisin kuin Sloveniassa pidetyssä Jansa-oikeudenkäynnissä - Patrian johtajien lahjusjutun alkaminen ei ole herättänyt juuri minkänlaista huomiota. Mistäköhän tämä kertoo? Sen sijaan juttu, jossa jotakuta kylähullua kyläpolitiikkoa syytetään vaalilahjonnasta - miekkonen oli luvannut ostaa viinaa häntä äänestäville ihmisille (!) - on herättänyt mediassa paljon enemmän huomiota.

8. Toki nämä meidän valtionsyyttäjämme esittävät usein kovalta tuntuvia rangaistusvaatimuksia poliitikkoja samoin kuin korkeita virkamiehiä tai yritysjohtajia vastaan. Mutta jostain kumman syystä nuo syytteet tuntuvat kuivuvan lähes aina vähiin tai kaatuvan kokonaan viimeistään hovioikeusvaiheessa. Näin kävi viimeksi Nova-oikeudenkäynnissä Ilkka Kanervaa vastaan ajetussa lahjusjutussakin. Vaikka Helsingin hovioikeuden asianomaisessa kokoonpanossa piti olla mukana "kovia nimiä", niin siitä huolimatta syyte Kanervaa vastaan hylättiin jotakuinkin heppoisilla ja mitäänsanomattomilla perusteilla. Käräjäoikeus oli tuominnut Kanervan ehdolliseen vuoden ja kahden kuukauden vankeusrangaistukseen.

9. Nyt apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske näyttää ryhdistäytyneen, sillä hän on vaatinut KKO:lle jättämässään valituskirjelmässä hovioikeuden tuomion kumoamista ja Ilkka Kanervan tuomitsemisesta lahjoman vastaanottamisesta käräjäoikeuden tuomitsemaan ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

10. Lehtietojen mukaan Kalske "suomii oikeutta virheistä Kanerva-jutussa". Jos näin on, niin se olisi todella virkistävää! Kalskeen mukaan hovioikeus teki virheitä ja tulkitsi lakia väärin tulkitessaan lahjussäännöksiä vastoin vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Kalske on aivan oikeassa todetessaan, että vakiintuneen tulkinnan mukaan edun ottamisen ja antamisen ei tarvitse liittyä mihinkään yksittäiseen virkatoimeen, vaan kysymyksessä on rikos, jos virkamiestä lahjotaan tulevia hankkeita silmällä pitäen.

11. Korkeimman oikeuden on käytännössä pakko myöntää syyttäjälle valituslupa ja ottaa hovioikeuden ratkaisu tutkittavakseen. Jos KKO ei myönnä valituslupaa, niin silloin on yksinkertaisesti "piru merrassa". Valitusluvan epääminen olisi merkki siitä, että oikeuslaitos kulkee poliittisten puolueiden ja korkeiden poliitikkojen ja hallinnollisten virkamiesten talutusnuorassa.


maanantai 19. elokuuta 2013

760. Paavo of Finland


Viestinnän ja informaatiotutkimuksen professori Erkki Karvonen Oulun yliopistosta pitää asiaa selvänä: ministerikin oli sopivaa heiluttaa sateenkaarilippua (MTV3).

– Ministerilläkin on ilmaisunvapaus länsimaisessa demokratiassa. Suomessa on perinteisesti kyllä harjoitettu itsesensuuria ja varovaisuutta idän suuntaan. Suomen valtion poliittiset edustajat, kuten presidentti, ovat ottaneet tapaamisissa puheeksi ihmisoikeuskysymyksiä. Lipun liehutus nyt oli erilaista viestintää, Karvonen pohtii.

Mikään ei ole niin viisas kuin professori! Ehkäpä seuraavassa tapaamisessa Vladimir Putinin kanssa Sale Niinistö heiluttaa Karjalan vaakunalla varustettua lippua, mutta ei puhu mitään. Lippu kuitenkin viestii sitä, että Niinistön mielestä Karjalan Kannas kuuluu oikeesti Suomelle.
                                        Arhinmäki edustanee brezneviläisyyttä...

lauantai 10. elokuuta 2013

759. Hovioikeus lievensi pikkutytön surmanneen rattijuopon rangaistusta oudoilla perusteilla

1. Iltapäivälehdessä kerrotiin tänään Itä-Suomen hovoikeuden äskettäin antamasta tuomiosta, jolla hovioikeus lievensi pienten siskosten päälle kohtalokkain seurauksin ajaneen rattijuopon vankeusrangaisusta  

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288588818215.html

2. Kuten mainitusta lehtijutustakin ilmenee, hovioikeuden tuomiossa mainittuja rangaistuksen lieventämisperusteita voidaan pitää teolla aiheutettuihin seurauksiin nähden outoina ja osin suorastaan käsittämättöminä. Autoa peräti 2,58 promillen humalassa kuljettanut 54-vuotias nainen - ammatiltaan maanviljelijä - törmäsi toukokuussa 2012 Lapinlahdella maantiellä pyöräilemässä olleiden siskosten päälle sillä seurauksena, että 11-vuotias Matleena kuoli saamiinsa vammoihin ja hänen 16-vuotias siskonsa vammautui.

3. Käräjäoikeus tuomitsi syytetyn törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä vammantuottamuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta kahdeksi vuodeksi seitsemäksi kuukaudeksi vankeuteen.

4. Oliko käräjäoikeuden tuomitsema rangaistus liian ankara siihen nähden, miten pitkän vankeusrangaistuksen kyseisistä rikoksista - siis neljästä rikoksesta, jotka kaikki olivat laadultaan törkeitä - syytetty lain mukaan olisi voitu enintään tuomita? Ei ollut, sillä jo yksin törkeästä kuolemantuottamuksesta (RL 21:9) tuomittava maksimirangaistus on kuusi vuotta vankeutta. Mainituista rikoksista olisi lain mukaan voitu tuomita yhdeksän (9) vuoden pituinen yhteinen rangaistus (RL 7:2).Voidaan siis sanoa, että syytetylle tuomittu rangaistus oli varsin lievä.

5. Syytetty valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaati rangaistuksen alentamista ja lieventämistä ehdolliseksi vankeudeksi. Valituksen mukaan tuomitu rangaistus oli "teko-olohteet huomioon ottaen liian ankara". Hän vetosi maanviljelijän ammattiinsa ja siihen, että hänen "työvelvollisuutensa on noin 340 päivää vuodessa". - Mainitut perusteet tuntuvat luvalla sanoen lähes pöyristyttävän tunteettomilta. Valituksessa ei ole kiinnitetty lainkaan huomiota vahvassa humalatilassa tehdyn teon traagisiin seurauksiin, vaan tekijä on tuntenut huolta ainoastaan ammatinsa harjoittamisen vaikeutumisesta.

6. Lehtitiedoista päätellen nämä valituksessa vedotut perusteet eivät menestyneet hovioikeudessa. Hovioikeus kuitenkin alensi käräjäoikeuden tuomitsemaa vankeusrangaistusta viidellä kuukaudella "omilla" perusteillaan.

7. Hovioikeus perusteli rangaistuksen alentamista ensinnäkin sillä, että naisen ajomatka oli ollut "lyhyehkö", eli kymmenisen kilometriä, ja tapahtunut "ilta-aikaan", jolloin oli kuitenkin vielä "päivänvaloa." Taivas varjelkoon, mitä ihmeen merkitystä näillä seikoilla voisi olla rangaistuksen mittaamisessa? Ei kerrassaan mitään. Olipa naisen ajomatka lyhyt tai pitkä - 10 km:n matka ei ole humalaisen ajamana suinkaan lyhyt - tai oliko ajo tapahtunut iltasella ja päivänvalossa tai pimeän aikana ja yöllä taikka keskellä päivää ja kirkkaassa valaistuksessa, niin kyseisillä seikolla ei pitäisi järkevästi ajatellen olla minkäänlaista rangaistusta lieventävää painoarvoa. Oleellista teossa oli toki se, että nainen oli lähtenyt ajamaan autoaan vahvassa humalatilassa ja törmännyt törkeää liikenneturvalllisuutta osittaen tien reunassa pyöräilemässä olleiden lasten päälle, jolloin toinen lapsista oli kuollut ja toinen saanut ruumiinvammoja. Lapsten ei ole edes väitetty itse myötävaikuttaneen törmäykseen millään tavalla. 

8. Hovioikeus otti rangaistusta alentavina seikkoina huomioon myös sen, ettei naisen ollut selvitetty ajaneen ylinopeutta ja ettei hänen ollut näytetty ennen kohtalokasta törmäystä syylllistyneen muuhun liikennesääntöjen vastaiseen ajoon kuin törmäykseen ajoradan reunakiveykseen. Mutta nämäkään seikat eivät ole sellaisia perusteita, jotka olisivat oikeuttaneet käräjäoikeuden tuomitseman jo sinänsä varsin lievän rangaistuksen alentamiseen. Sitä, oliko nainen mahdollisesti syyllistynyt ennen lapsiin törmääämistään muilla perusteilla liikkennesääntöjen vastaiseen ajoon, ei ole voitu, näin luulisin, varmuudella selvittää. Arvelen lisäksi, ettei kukaan ole ollut mitaamassa naisen todellista ajonopeutta ajon aikana.

9. Hovioikeus katsoi vielä, että syytetyn käräjäoikeudessa saama rangaistus oli "liian ankara ottaen huomioon KKO:n linjaama rangaistskäytäntö ja naisen syyllisyys". 

10. Todellisuudessa syytetyn syyllisyys huomioon ottaen käräjäoikeuden tuomitsema rangaistus oli - ainakin minusta - mieluummin (itse asiassa selvästi) liian lievä kuin liian ankara. Syytetty oli lähtenyt ajamaan autollaan yli 2,5 promillen humalassa vilkkaasti liikennöityä tietä, törmännyt tien reunassa pyöräilemässä olleisiin lapsiin ja aiheuttanut törkeällä teollaan toisen lapsen kuolerman. Pelkästään törkeästä kuolemantuottamuksesta voidaan lain mukaan tuomita vankeutta aina kuuteen (6) vuoteen saakka, ja, kuten sanottu, mainituista neljästä törkeästä rikoksesta, joihin tekijä oli syyllistynyt, voidaan lain mukaan tuomita yhdeksän (9) vuoden vankeusrangaistus. Miten ihmeessä silloin voidaan sanoa, että naiselle käräjäoikeudessa tuomittu 2 vuoden 7 kuuukauden vankeusrangaistus olisi liian ankara?

11. Kun ensikertalainen joutuu todellisuudessa istumaan tuomitusta vankeusrangaistuksesta vain puolet, ei hovioikeuden tekemällä rangaistuksen lieventämisellä ole tuomitulle kovinkaan suurta merkitystä. Hän joutuu suorittamaan tuomitusta  2 vuoden ja 2 kuukauden vankeusrangaistuksesta  vuoden ja yhden kuukauden. Käräjäoikeuden tuomitsemasta 2 vuoden 7 kk rangaistuksesta syytetty olisi joutunut lusimaan vuoden kolme kuukautta ja 15 päivää. 

12. Todennäköisesti ratkaisevin peruste rangaistuksen alentamiselle lienee ollut "korkeimman oikeuden linjaama rangaistuskäytäntö." Sitä, mihin tämä lausuma perustuu, ei lehtijutussa kerrota. Asia on kuitenkin niin, että korkein oikeus on ottanut aiemmin varsin harvoissa tapauksissa kantaa rangaistuksen mittaamiseen vastaavanlaisissa tapauksissa. Itse en muista suoralta kädeltä yhtään korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä, joka koskisi rangaistuksen mittaamista sanotunlaisissa yliajotapauksissa, jolloin uhri on kuollut ja tekijä on ollut vahvassa humalatilassa. Ylipäätään KKO:ssa käsitellään vain harvoin - aivan liian harvoin - rangaistuksen mittaamista koskevia tapauksia.

13. Mutta jos korkeimman oikeuden rangaistuskäytäntö todella sallii noin lievien rangaistusten tuomitsemisen mainitunlaisissa tapauksissa, niin silloin sanottua käytäntöä on luonnollisesti syytä muuttaa. Tämän vuoksi VKSV:n tulisi huolehtia siitä, että Lapinlahden jutun syyttäjä pyytää KKO:lta valituslupaa ja vaatii valituksessaan hovioikeuden tuomion muuttamista ja syytetylle tuomitun rangaistuksen korottamista käräjäoikeuden tuomitsemaan vankeusrangaistukseen. Kun syyttäjä oli tyytynyt käräjäoikeuden tuomioon, ei käräjäoikeuden tuomitsemaa rangaistusta ( 2 v 7 kk) voida enää korottaa.

perjantai 9. elokuuta 2013

758. KKO: Hiihdon dopingjutussa ei valituslupaa

1. Tiedotusvälineissä kerrotaan tunti sitten julkaistuna uutisena kaikelle kansalle, että hiihtovaikuttajien petostuomiot jäävät voimaan. Korkein oikeus (KKO) on nimittäin tänään antamallaan päätöksellä hylännyt ex-hiihtäjä Jari Räsäsen ja ex-valmentaja Pekka Vähäsöyringin Helsingin HO:n tuomiosta tekemät valituslupahakemukset. Kun valituslupaa ei myönnetty, hovioikeuden miehille törkeästä petoksesta ns. hiihdon dopingjutussa langettamat ehdolliset vankeusrangaistukset jäävät siis voimaan.

2. Metka sana tuo "hiihtovaikuttajat"!

3. Korkein oikeus on julkaissut kotisivuillaan oikein tiedotteen, jossa on maininta myös siitä, että päätöksen voidan tilata tuomioistuimen kirjaamosta.

4. Turha sitä päätöstä on kuitenkaan tilata, sillä itse ratkaisu on varsin lyhyt sisältäen vain kolme sanaa:

Valituslupaa ei myönnetä.

5. Korkein oikeus ei tunnetusti perustele mitenkään valitusluparatkaisujaan. Me emme siis tiedä mitään siitä, millä perusteella KKO on katsonut, ettei valituslupaa voida tai tarvitse Räsäselle tai Vähäsöyringille myöntää.

6. Valitusluvan epääminen ei tarkoita välttämättä sitä, että KKO pitäisi hovioikeuden tuomiota joka suhteessa oikeana. Kun valituslupaa ei myönnetä eikä asiaa siis enemmälti  tutkita, niin mistäpä tuon asian voisikaan tietää!

7. Valituslupavaiheessa KKO tutkii ainoastaan valitusluvan myöntämisen edellytykset, muttei itse pääasiaa. Hiihtovaikuttajien asiassa nyt annettu päätös tarkoittaa ainoastaan sitä, ettei asialla KKO:n mielestä ole ennakkopäätösarvoa. Sitä, miksi asialla ei ole ennakkopäätösarvoa, ei ole perusteltu. Hovioikeuden tuomion oikeellisuutta ei KKO:n päätöksellä ole tutkittu.

8. Lakia voidaan toki perustellusti tulkita niin, että säännös päätöksen perustelemisvelvollisuudesta koskee myös päätöstä, jolla valituslupaa ei myönnetä. Korkein oikeus on kuitenkin ollut vanhastaan toisella kannalla eikä ole halunnut luopua kannastaan. Se, mihin tämä kanta ja tulkinta juridisesti perustuu, on jäänyt hämäräksi. Korkein oikeus vain yksinkertaisesti  "katsoo", ettei sen tarvitse perustella sanottuja päätöksiään, siis noudattaa lakia. 

torstai 8. elokuuta 2013

757. Helsingin hovioikeudessa rivoa kielenkäyttöä ja rietasta käytöstä

1. MTV3:n uutiset paljasti tänään salaisuuden: Helsingin hovioikeudessa tehdyn selvityksen mukaan jotkut hovioikeuden tuomarit ovat syyllistyneet tuomioistuimessa rasistiseen tai muutoin epäasialliseen kielenkäyttöön sekä naispuolisiin työntekijöihin kohdistuneeseen seksuaaliseen häirintään. Selvityksen mukaan tuomarit kertovat oikeudenkäyntien tauoilla rasistisia vitsejä ja arvostelevat muun muassa asianosaisten ulkonäköä halventavasti. Katso lähemmin tästä.

2. Hovioikeuden jäsenet saattavat raportin mukaan käyttää tauoilla ja päätösneuvotteluissa halventavasti sellaisia ilmaisuja kuin "neekeri", "ryssä", "juutalainen" ja "homo". Oikeudessa esiintyviä naispuolisia asianajajia voidaan nimitellä esimerkiksi sanalla "femakko", selvityksessä todetaan.

3. Nämä tiedot, jotka oli määrä pitää salassa, käyvät ilmi touko-kesäkuussa Helsingin hovioikeudessa tehdyn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvityksen kaksi sivua käsittävästä yhteenveto-osasta, jonka MTV3 on saanut haltuunsa; itse selvitys on parinkymmen sivun pituinen. Kaksi hovioikeudenneuvosta sai presidentti Mikko Könkkölältä toimeksiannon  selvityksen laatimiseen, kun aiemmin tehty määräaikainen kysely oli paljastanut ongelmia. Itsenäisesti työskennelleet selvittäjät kokosivat kirjallisia vastauksia ja haastattelivat hovioikeuden työntekijöitä.

4. Rasistisia vitsejä lauotaan sekä erilaisina vähemmistöjä koskevaa alentavaa kielenkäyttöä esiintyy selvityksen mukaan istuntojen tauoilla ja päätösneuvotteluissa sekä muissa työntekoon liittyvissä tilanteissa. Epäasiallista kielenkäyttöä esiintyy selvityksen mukaan ”varsin laajasti” hovioikeudessa, mutta eri osastojen välillä on eroja. Kyse ei siis ole vain yksittäistapauksista.

5. Tuomarit arvostelevat tauoilla avustajia, asianosaisia ja tulkkeja halventavasti. Kommentteja esitetään ulkonäöstä ja naisista saatetaan puhua ”femakkoina”. Selvityksen mukaan seksuaalirikoksista puhutaan vähättelevästi kuten myös niiden uhreista ja prostituoiduista.

6. Ei oikein tiedä, pitäisikö tässä itkeä vai nauraa. Itse asiassa kumpaakaan ei tarvitse tehdä, sillä luultavasti jokainen käräjä- tai hovioikeudessa työskennellyt juristi tietää, ettei selvityksessä ole oikeastaan mitään uutta. Tällaista on esiintynyt aina enemmän tai vähemmän.  Samanlaista kielenkäyttöä kuulee myös asianajajien ja haastemiesten tiloissa. Lautamiesten kanssa käräjiä istuneet vanhan hyvän ajan ukkotuomarit muistavat - minä ainakin - että rasvaisimmat seksijutut on kuultu lautamiesten penkiltä. 

7. Mitä taas kerrottuun seksuaaliseen häirintään tulee, niin sitä esiintyy lähes jokaisen firman tai viraston pikkujoulujuhlissa. Siinäkään ei ole siis sinänsä mitään uutta. Seksuaalista härintää on sitä paitsi esiintynyt ja vieläpä enemmän esimerkiksi eduskunnassa, missä  siihen ovat syyllistyneet nimenomaan monet miespuoliset kansanedustajat. Tästä on kerrottu lehdistössä laajasti muutama vuosi sitten. Siinä missä kansanedustajat myös tuomaritkin ovat vain ihmisiä.

8. Hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä samoin kuin KKO:n presidentti Pauliine Koskelo ovat kertoneet ylättyneensä ja suorastaan järkyttyneensä ko. "paljastusten" johdosta. Virkansa puolesta heidän tulee toki sitä ollakin tai sellaista ainakin parhaan kykynsä mukaan näytellä. Mutta ehkä Könkkölä ja Koskelo ovat tässä suhteessa hieman ikään kuin "tynnyrissä kasvaneita",  sillä eihän heistä kumpikaan ole työskennellyt aiemmin  alioikeudessa tai hovioikeudessa rivituomarina, vaan heidät molemmat on nimitetty KKO:n jäsenen virkaan suoraan lainvalmistelijan tehtävästä. He eivät siis ole  joutuneet kuulemaan rasistisia ja sekstistisiä vitsejä lautamiehiltä, haastemiehiltä, poliiseilta, syyttäjiltä, advokaateilta tai tuomarikollegoiltaan. 

9. Sitä vastoin luulen, että oikeusministeriön lainvalmisteluosastossa, jossa Koskelo ja Könkkölä ovat työskennelleet vuosikymmeniä, pidetyt pikkujoulujuhlat eivät  poikkea nimeksikään esimerkiksi hovioikeuden joulujuhlista tai muista vastaavista pippaloista mitä seksuaaliseen häirintään ja naisten "kourimiseen" tulee!

10. Järkytyksestä toivuttuaan Mikko Könkkölä on ryhtynyt totuttuun tapaan vähättelemään koko ongelmaa. Könkkölän mukaan tuomareiden asiaton käytös ei ole ollut "kovin laajaa". Hän vakuuttaa, että asiattomuudet eivät ole vaikuttaneet hovioikeuden päätöksentekoon.

- Se on selvä, etteivät nämä asiat ole mihinkään juttuihin vaikuttaneet, lausahtaa Könkkölä.

11. Tämän vakuuttelun paikkansapitävyyttä sopii kuitenkin epäillä. Toisin kuin Könkkölä väittää, itsenäisesti selvityksen tehneet kaksi hovioikeuden tuomaria nimittäin lausuvat yhteenvedossaan, että tuomareiden rasistinen kielenkäyttö on ollut "varsin laajaa", vaikka eri osastojen välillä onkin eroja. Tässä on siis selvä ristiriita Könkkölän ja selvityksen tekijöiden lausumien välillä! 

12. Minä ainakin uskon selvityksen tekijöitä, jotka ovat perehtyneet asiaan perinpohjin. Könkkölä sen sijaan sanoo, että asia tuli hänelle täydellisenä yllätyksenä. Eikö hovioikeuden päällikkötuomarin tulisi olla hieman paremmin  selvillä siitä, mitä hänen johtamassaan virastossa tapahtuu ja mitä siellä puhutaan?

13. En myöskään usko sellaisenaan Könkkökän hurskasta selittelyä, jonka mukaan on  "selvää",  etteivät mainitut epäkohdat ole voineet vaikuttaa millään tavalla hovioikeuden ratkaisujen sisältöön. Mistä Könkkölä muka tämän tietäisi? Ei kerrassaan mistään! Jos rasistinen kielenkäyttö ja esimerkiksi naispuolisten advokaattien nimittely femakoiksi on ollut hovioikeuden sisällä "varsin laajaa", kuten selvityksen tekijät sanonovat, niin silloin on toki syytä päin vastoin uskoa ja pelätä, että joidenkin tuomareiden ilmiselvät rasistiset ja sekstistiset asenteet ovat voineet ainakin joissakin tapauksissa hyvinkin vaikuttaa tietyiltä osin hovioikeuden ratkaisuihin.

14. Hovioikeuden presidentin ei siis kannattaisi yrittää lainkaan vähätellä omassa tuomioistuimessaan paljastunutta tuomareiden asiatonta käytöstä, joka saattaa olla omiaan vakavasti horjuttamaan luottamusta hovioikeuden toiminnan asianmukaisuuteen ja uskottavuuteen samoin kuin ratkaisujen oikeudenmukaisuuteen.keskiviikko 7. elokuuta 2013

756. Obama karttelee Niinistöä ja Suomea

Hollannissa sioille järjestetään erilaisia virikkeitä, esimerkiksi liukumäkilaskettelua 

1. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama vierailee 5.- 6.syyskuuta G20 -maiden huipputapaamisessa Pietarissa. Samalla Valkoinen talo on ilmoittanut Obaman peruuttavan aiemmin sovitun kahdenkeskisen tapaamisensa Venänäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa syyskuussa Moskovassa. 

2. Putinin tapaamisen peruutus johtuu Venäjän tietovuotaja Edward Snowdenille myöntämästä väliaikaisesta turvapaikasta.  Yhdysvallat on moneen kertaan ilmaissut pettymyksensä siihen, että Venäjä myönsi turvapaikan Snowdenille. CIA:n entinen työntekijä Snowden paljasti lehdistölle yksityiskohtaisia tietoja Yhdysvaltojen ja Britannian harjoittamasta verkkourkinnasta. Yhdysvallat syyttää Snowdenia vakoilusta, ja se tahtoisi Venäjän luovuttavan hänet Yhdysvaltoihin.

3. Venäjän sijaan Obama matkustaa Pietarin reissunsa yhteydessä Ruotsiin. Valkoisen talon tiedotteen mukaan "Ruotsi on Yhdysvaltojen läheinen ystävä ja kumppani". Obaman vierailu on toinen kerta, kun Yhdysvaltojen istuva presidentti vierailee Ruotsissa. Presidentti George W. Bush vieraili maassa vuonna 2001. Obama tapaa Ruotsissa muun muassa pääministeri Fredrik Reinfeldtin.

4. Ruotsi on antanut pidätysmääräyksen toisesta Yhdysvaltojen kiihkeästi haluamasta miehestä, vuotosivusto Wikileaksin perustajasta Julian Assangesta. Ruotsi haluaisi kuulustella miestä väitetyistä seksuaalirikoksista, joista kaksi naista on syyttänyt häntä. Assange on kiistänyt seksuaalirikokset. Hän ei halua mennä Ruotsiin, koska pelkää, että Ruotsi luovuttaisi hänet Yhdysvaltoihin.

5. No niin, Obama ei siis tule - tälläkään kertaa - Suomeen. Ilmeisesti Obama ei halua tavata Suomen johtoa ja presidentti Sauli Niinistöä. Syytä Suomen johtajien karttelemiseen ei ole kovin vaikea arvata: Suomi on profiloitunut Snowden -jupakassa Yhdysvaltojen vastaiseksi valtioksi. Muistamme, miten kärkkäästi ministeri Heidi Hautala ylisti Snowdenia ja hänen paljastuksiaan ja toivoi, että tietovuotajalle voitaisiin myöntää turvapaikka Suomessa.

6. Myös maamme ulkoministeri Erkki Tuomioja on osoittanut sympatiaa Snowdenin tempaukselle ja arvostelut  - jälleen kerran - rivien välissä Yhdysvaltojen turvallisuuspolitikkaa.

7. Näissä oloissa on täysin selvää, ettei Oballa ole minkäänlaista mielenkiinto vierailla ulkopolitiikassaan Yhdysvaltoja kohtaan lähes vihamieliseksi profiloituneessa Suomessa.

8. Presidentti Tarja Halonen ei saanut - monista suorastaan säälittävistä yrityksistään huolimatta -  koskaan kaudellaan kutsua Yhdysvaltoihin ja Valkoiseen taloon, ja USA:n presidentit kiersivät Euroopassa käydessään Suomen visusti kaukaa. Edes ulkoministeri Hillary Clintonia ei saatu koskaan Suomeen viralliselle vierailulle.

9. Pari kolme viikkoa sitten uutisoitiin, Suomessa tosin silmiinpistävän vaatimattomasti, miten Baltian maiden kaikki kolme presidenttiä eli Viron, Latvian ja Liettuan presidentit vierailivat yhdessä Valkoisessa talossa Obaman kutsumina. Perusteena mainittiin, että Baltian maat ovat USA:n liittolais- ja ystävyysmaita. Niinistölle vain ei ole kutsua jenkkihin tullut.

10. Sauli Niinistö, joka kärsi murskatappion YK:n turvaneuvoston vaalissa,  ei ole todellakaan onnistunut alkuunkaan yrityksissään kääntää ulkopolitiikkamme kurssia. Kukaan ei oikein tiedä, mikä on Suomen ulkopoliittinen linja ja miten Suomi asemoituu suhteessaan USA:han ja Venäjään. Meille näyttää riittävän, että Putin pistäytyy kerran vuodessa Suomessa ja Naantalissa ja viivähtää Niinistön seurassa pari tuntia turisemassa niitä näitä, siis yhdentekevyyksiä. 

11. Onko Suomi todellisuudessa edelleen Paavo Väyrysen linjalla, eli puolueeton ja liittoutumaton. Siltä näyttää. Nato-kannattajia pidetään Suomessa lähes maanpettureina.

PS.

Tiedotusvälineet ovat kääntyneet viime aikoina silmiinpistävän usein ex-pääministeri Matti Vanhasen puoleen ja pyytäneet häneltä kommentteja nykyisen hallituksen  talousahdingosta. Tätä juttua naputellessani Mattia haastatellaan parhaillaan TV1:n A-Studio lähetyksessä. Matissa on kyllä kokoa ja näköä ja mies puhuu useimmiten ihan järkevän oloisesti. Valitettavasti miehen moraali ei vain oikein kestänyt vallankäytön mukanaan tuomia paineita. Ex-pääministerin kytkökset Nova-miehiin ja Nuorisosäätiöön sekä hänen naisseikkailunsa ja Ruusus-jupakkansa ovat vielä hyvässä - aivan  liian hyvässä - muistissa. They never come back, paluuta politiikan huipulle ei ole.

perjantai 2. elokuuta 2013

755. Pappia kyyditsemässä

1. Kirkossa kuohuu taas. Kuohuntaa on ilmennyt erityisesti Imatran seudulla, missä Imatrankosken ohella kuohuntaa on aiheuttanut pastori Eero Jaakkolan kesäkuun lopulla pitämä saarna, jonka liturgina jumalanpalveluksessa toiminut virkaveli päätti lopulta asiattomana keskeyttää. "Pahan pappi" poistettiin saarnastuolista suntion saattelemana tai kyyditsemänä.

2. Pastori Jaakkola paneutui saarnassaan muun muassa aborttin, avioeroon, haureuteen, homoseksuaalisuuteen, juopotteluun, naispappeuteen, naisen asemaan yleensä ("nainen vaietkoon seurakunnassa" ja kunnissa ja kuntayhtymissä yleensä), nettipornoon, perheisiin, perkeleisiiin ja rahanahneuteen. Pastori tuomitsi kaikki mainitut ilmiöt jyrkästi Raamatun vastaisina ja kertoi itsekin olevansa syntinen muun muassa kahden avioeronsa takia. 

3. Pastori nojautui Raamatun sanaan, kuten saarnassa pitää tehdä, mutta mitä tapahtuikaan? Kirkon napamiehet ja tapakristityt suuttuivat syvästi ja tuomitsivat papin puheet herjauksena. Pappipoloista uhkaa nyt jopa viraltapano. No, samanlainen kohtalo oli aikoinaan olla myös uskonpuhdistaja Martti Lutherilla sen jälkeen, kun  hän oli naulannut katolista kirkkoa vastustavat teesinsä Wittenbergin kirkon oveen. Kirkko vaati Lutheria peruuttamaan sanansa inkvisition ja kuolemanrangaistuksen uhalla. Muistamme myös, miten Jeesus karkotti rahanvaihtajat ja kaupustelijat synagogasta.

4. Seurakunta ja kirkko eivät näköjään totuudenpuhujaa kaipaa ja suvaitse, vaan ne haluavat karkottaa sielunpaimenensa veke koko seurakunnasta. Onko "kohusaarnan" tuomitsemisen syynä se, että pastori kohdisti tuomiopasuunansa suoraan imatralaisen seurakunnan jäsenille ja arvosteli paikkakuntalaisia mm. kevytkenkäisyydestä ja epärehellisyydestä? Jaakkola kuvaili Imatraa sanoilla "haureellinen kattila". Kiusalliseksi koettiin myös se, että pastori esitti saarnassaan kirkossa istuneille - varmaankin joidenkin ihmisten korvat saattoivat hiukka punottaa (!) - suoria ja henkilökohtaisia kysymyksiä. Vaikka pappi ei maininnut nimeltä esimerkiksi Topi ja/tai Riitta "Liehuva liekinvarsi" Uosukaista taikka muita imatralaisia julkkiksia, on inhimillisesti katsoen ymmärrettävää, etteivät kaupungin napamiehet ja varsinkaan -naiset ole erityisemmin tykästyneet papin julistukseen.

5. Kun ministeri Päivi Räsänen pari kolme viikkoa sitten vetosi omassa kohupuheessaan Raamattuun ja arvosteli aborttilainsäädäntöä Raamatun vastaiseksi, kirkosta erosi protestiksi heti kolme tai neljä tuhatta ihmistä. Lehdistö seurasi ainakin viikon ajan päivittäin tarkasti, kuinka monta kirkosta eroamista Räsänen puhe aiheutti. Näin siitä huolimatta, että Räsänen ei puhunut kirkon edustajana.

6. Päivi Räsäsen puheeseen verrattuna Imatran papin puhe liikkuu jyrkkyydessään ja tuomitsevuudessaan täysin omissa sfääreissään. Mikä oli tällä kertaa ihmisten reaktio, eli johtiko papin puhe joukkoeroamiseen kirkosta? Kas kummaa, sillä yksikään lehti tai tv-kanava ei ole kertonut halaistua sanaa, montako ihmistä on eronnut kirkosta, kun kritiikkiä esittää kirkon oma edustaja eli pappi.

7. Pastori Eero Jaakkola teki meille kaikille palveluksen - kenties viimeisen pappisvirassaan (?) - nauhoittamalla saarnansa ja saattamalla sen YouTubeen koko laajan seurakunnan kuultavaksi, kas tässä
http://www.youtube.com/watch?v=thtEdqLWlAc

8. Kellä on korvat, hän kuulkoon!