torstai 25. elokuuta 2016

1042. KKO 2016:52. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

1. Korkeimman oikeuden tänään antamassa ratkaisussa 2016:52 on kyse  tapauksesta, jossa viisikymppistä peruskoulun miesopettajaa syytettiin 12-vuotiaaseen tyttöoppilaaseen kohdistuneesta törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syytteen mukaan mies oli vuonna 2012 mm. koskettelemalla, tytön ulkonäköä kehumalla ("olet syötävän kaunis" ) tai halaamalla sekä sähköpostin välityksellä tehnyt kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle, eli tekoaikana 12-vuotiaalle X:lle, seksuaalisia tekoja, jotka olivat olleet omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä. KKO:n ratkaisuselosteessa ei jostakin syystä mainita syytetyn ja asianomistajan sukupuolta, mutta aina valpas media on "paljastanut" sanotun seikan.
2. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, jonka puheenjohtajana toimi käräjätuomari Kirsti Rudanko - hän on oikeusneuvos Jorma Rudangon aviopuoliso - hylkäsi  5.9.2014 antamallaan tuomiolla syytteen. Käräjäoikeuden mukaan halaamisessa, polvella istumisessa ja poskelle sipaisussa ei ollut kysymys seksuaalisesta teosta eivätkä syytetty A:n viestit olleet seksuaalisväritteisiä saati seksuaalisesti olennaisia, vaan ne olivat liittyneet asianomistaja X:n itsetunnon vahvistamiseen.  
3. Vaasan hovioikeus (Vaittinen, Keltikangas, Vihla), jonne syyttäjä valitti, sen sijaan 2015 tuomitsi  syytetyn (A)  lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä seitsemäksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. 
4. KKO:n ratkaisuselosteesta ilmenee mm., että ko. opettaja ja oppilas olivat halanneet muutaman kerran. Opettaja oli ottanut tytön ainakin kerran istumaan polvelleen. Opettaja oli lähettänyt tytölle 14 sähköpostiviestiä pääosin iltaisin tai koulun vapaapäivinä. Viesteissä hän mm. kuvaili kiintymystään tyttöön sekä tytön kauneutta. Hän puhutteli tyttöä hellyttelynimillä viesteissä. ”By the way, olit tänään ’syötävän kaunis......’ Ihan oikeesti.;)”, opettaja kirjoitti yhdessä viestissä. ”Olet niin hellyttävä näky, kun näytät kieltä, tai kun hymyilet. Siinä meikäläinen sulla heti, ja tekee mieli tulla heti ottaa syliin ja halaamaan.:) :D :)ˮ, mies totesi toisessa viestissä. Opettaja paljasti oppilaalle matematiikan koetehtäviä etukäteen, koska hän piti tyttöä ”ainutkertaisena tyyppinä”. Hän myös kehotti tyttöä olemaan kertomatta viesteistä kenellekään.
5. Syytetty perusteli toimintaansa oikeudessa sillä, että tyttö oli joutunut koulussa kiusatuksi ja hän halusi kohottaa tytön itsetuntoa ja auttaa häntä matematiikassa. Oppilas puolestaan luonnehti oikeudessa kokemaansa kiusaamista vähäiseksi ja normaaliksi, eikä hänellä ollut tarvetta saada sen vuoksi apua. Hän kertoi ottaneensa aluksi opettajan puheet heidän välisestään ”isosta suhteesta” vitsinä, mutta puheiden jatkuminen tuntui tytöstä erikoiselta. Tyttö kertoi kokeneensa lopulta opettajan huomion ahdistavana ja pelottavana. 
6. Korkein oikeus (Mansikkamäki, Välimäki, Sippo, Littunen, Hirvelä) kumosi hovioikeuden tuomion ja hylkäsi A:ta vastaan ajetun syytteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja vapautti hänet hovioikeuden hänelle tuomitsemasta rangaistuksesta. 
7. KKO:n perustelujen mukaan opettaja oli kutsunut tyttöä useissa viesteissä eri hellyttelynimillä ja kehunut tämän ulkonäköä sanavalinnoilla, jotka eivät kuulu opettajan ja oppilaan väliseen tavanomaiseen viestintään. Viestit viittasivat oikeusneuvosten mukaan siihen, että mies oli kiinnostunut tytöstä muutenkin kuin opettajana. Kyse ei ollut opettajan ja oppilaan välisestä asiallisesta yhteydenpidosta eikä opettajan pyrkimyksestä kohottaa oppilaan itsetuntoa. KKO piti opettajan toimintaa epäasiallisena, mutta katsoi, ettei hänen menettelynsä täyttänyt hyväksikäyttörikoksen (RL 20:6.1) tunnusmerkkejä. Opettaja ei ollut KKO:n mukaan tuonut viesteissä esiin sukupuolielämään tai seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Viestit eivät olleet myöskään sävyltään seksuaalisia tai seksuaalisväritteisiä. KKO totesi, että opettajan toimintaa ei ole perusteltua pitää edes kokonaisuutena arvioituna rikoslaissa tarkoitetulla tavalla (RL 20:10.2) seksuaalisesti olennaisena.

KKO 2016:52
8. KKO:n ratkaisu on rikosoikeudellisesti epäilyksettä oikea. A:n menettely on toki ollut epäasiallista ja suorastaan ällöttävää, mutta tästä huolimatta hänen toimintansa ei täytä  hyväksikäyttörikoksen tunnusmerkistöä. Hovioikeuden langettava tuomio vaikuttaa hätiköidyltä. Se perustuu enemmän tunteeseen kuin rationaaliseen juridiseen päättelyyn.
9. Tiedotusvälineet ovat nykyään pullollaan erilaisia tarinoita ja väitteitä seksuaalisväritteisistä tapauksista ja tilanteista. Urho Kekkosen uskottu, "tyttö ja ystävä", on julkaissut juuri 600-sivuisen kirjan hänen ja häntä 47 vuotta vanhemman Urhon "rakkaussuhteesta", joka päättyi presidentin sairastumiseen. Tukholman suurlähettilästä ollaan kiikuttamassa takaisin Suomeen "nopeutetussa menettelyssä" mm. kosketteluväitteiden perusteella, jne, jne. Tätä taustaa vasten ei ehkä voida pitää kovin kummallisena ja tuomittavana, jos joku viisikymppinen maalaisopettaja ryhtyy lerpertelemään jonkun nuoren tyttöoppilaansa kanssa. Toki tällaiset aika ällöttäviltä vaikuttavat tapaukset ansaitsevat tulla päivänvaloon ja selvittelyn kohteeksi.

10. Opettajien ja oppilaiden välisestä "muhinnoinnista" uutisoidaan nykyisin Suomessakin tämän tästä. Vantaan käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomio tapauksesta, jossa nelikymmppinen naisopettaja on syytteessä kolmen 12-14 -vuotiaaan poikaoppilaansa seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja virkarikoksesta. 

11. Juuri nyt eli klo 14.15 tuli tieto, että edellä kohdassa 10 mainittu vantaalaisopettajatar on tuomittu käräjäoikeudessa kolmeksi vuodeksi  kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen  useista lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, joista osa on törkeitä. Uhreja oli kaksi, iät tekohetkellä 13 ja 14 vuotta, ja he olivat opettajan oppilaita. Toisen kanssa opettajatar oli ollut sukupuoliyhteydessä. Opettaja tuomittin myös viralta pantavaksi.

keskiviikko 24. elokuuta 2016

1041. Vaasan hovioikeutta 240 vuotta


1. Vaasan hovioikeus on Suomen toiseksi vanhin hovioikeus. Sen perustamisesta päätti kuningas Kustaa III.  Hovioikeuden juhlalliset vihkiäiset vietettiin Tukholman kuninkaanlinnassa 28.6.1776. Hovioikeuden ensimmäinen istunto pidettiin 21.8.1776 Vaasassa. 

2. Vaasan hovioikeuden nykyinen toimitalo valmistui 1862. Hovioikeudentalo on upeasti entisöity kulttuurihistoriallisesti vaikuttava kokonaisuus. Entisöintityö aloitettiin 1975, sillä hovioikeus vietti 200-vuotisjuhliaan seuraavana vuonna. Saatoin pari vuotta hovioikeuden jäsenenä ollessani (1976-78) todeta, että kyllä talossa töitä kelpaa paiskia. Tuolloin hovioikeuden työrauhaa eivät häirinneet läsnäolollaan asianosaiset ja heidän avustajansa - mediasta puhumattakaan - sillä suullisia käsittelyjä ei juuri pidetty, vaan hovioikeusprosessi oli kauttaaltaan kirjallista. Nykyisin tilanne on tässä suhteessa, luojan kiitos, toisenlainen.

3. Hovioikeus järjesti kutsuvieraille juhlaseminaarin Vaasan kaupungintalolla toissa päivänä maanantaina 22.8.2016. Siihen oli kutsuttu puhujiksi euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari Pauliine Koskelo, korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko, oikeusministeriön kansliapäällikkö Asko Välimaa ja Uumajan (Övre Norrland) hovioikeuden presidentti Margareta Bergström. Tiedotusvälineiden edustajia oli kutsuttu seuraamaan seminaaria. Uutiskynnystä hovioikeuden juhlapäivä ei kuitenkaan ylittänyt. Pohjalainen-lehdessä oli 18.8. pikku-uutinen hieman tympeänoloisella otsikolla "Vaasan hovioikeus täyttää pyöreitä"! Vai "pyöreitä", huh!

4. Seminaari kuuluu olleen tyypillinen  suomalainen seminaaritilaisuus, jossa ei keskustella, vaan jossa puhujiksi kutsutut lukevat tiukasti paperista etukäteen kirjoittamansa sanomansa. Eräiden paikalla olleiden mielestä tilaisuuden paras puhuja olisi ollut presidentti Margareta Bergströn, joka viljeli puheessaan myös huumoria. Pauline Koskelon puhe sen sijaan oli ollut, kuten Koskelolla aina ennenkin, jokseenkin synkeänoloinen ja kolkko. 

5. KKO:ta tämän vuoden alusta presidenttinä johtanut Timo Esko piti tilaisuudessa ensimmäisen kunnon juhlapuheensa. Esko oli valmistautunut hyvin ja hänen julkaistu puheensa vaikuttaa aidosti innostuneelta. Samanlaista hovioikeuksien merkitystä korostavaa otetta ei esiintynyt juuri koskaan Pauliine Koskelon juhlapuheissa, joita hän kuitenkin piti 10 vuotta kestäneen presidenttikautensa aikana kaikissa hovioikeuksissa. Noh, Koskelo ei ollut toiminut koskaan hovioikeudessa (tai alioikeudessa), kun taas Timo Esko ehti olla kolmisen vuotta Turun hovioikeuden presidenttinä ja tunsi entisenä asianajajana hyvin myös käräjäoikeuksien käytännöt.

6. Timo Esko korosti hovioikeusprosessin merkitystä ja antoi erityistä kiitosta Vaasan hovioikeudelle ja sen ex-presidentti Erkki Rintalalle muun muassa ihmisoikeusjuridiikan tunnetuksi tekemisessä Suomessa. Eskon mukaan Euroopan ihmisoikeussopimusta sovellettiin suomalaisissa tuomioistuimissa ensimmäisen kerran Vaasan hovioikeuden 12.6.1990 antamassa päätöksessä n:o 1087 (VaaHO 1990:12). Tapauksessa oli kyse oikeudenkäyntiavustajan määräämisestä yksinkertaisessa rikosasiassa ulkomaalaiselle muutoksenhakijalle.

7. Presidentti Timo Eskon puheessa korostetaan kuningas Kustaa III:n panosta Vaasan hovioikeuden perustamisessa; Kustaa III mainitaan Eskon puheessa yhdeksän kertaa. Kovin paljon kuningas Kustaasta ei jää puheessa jälkeen "toinen Kustaa" eli presidentti Erkki Kustaa Rintala, sillä hänen nimensä esiintyy puheessa laskujeni mukaan ainakin kuusi kertaa.

KKO:n tiedote presidentti Timo Eskon puheesta

Eskon puhe kokonaisuudessaan

8. Meidän on syytä onnitella Vaasan hovioikeutta ja toivottaa sille ja sen tuomareille  menestystä myös jatkossa! Kymmenen vuoden kuluttua jubiloidaan sitten kunnolla, kun hovioikeus täyttää "tosi pyöreitä" eli 250 vuotta. Minulla on kirjahyllyssäni  Erkki Rintalan toimittama juhlakirja "Vaasan hovioikeus 1776 - 1976". Se paiskattiin kouraani lähtiäislahjaksi marraskuun lopulla 1978, kun siirryin joulukuun alussa Kauhajoen ukkotuomariksi, 35-vuotiaana muuten. Kirjan välistä tipahti äsken kortti, jonka teksti kuuluu: "Näinä ankeina aikoina vain eräät ottavat uuden työpaikan. Me tyydymme ´ottamaan´ (tässä kohtaa kortissa on kuva "paukkupaikasta") Sinun onneksesi!" Kortissa on noin 40 tuomarin, esittelijän tai kanslistin allekirjoitukset. 

9. Oma paukkupaikkani Vaasassa oli Ravintola Fondis torin laidalla. Minun ja vastaperustetun Rovaniemen hovioikeuden sihteeriksi nimitetyn Siljanderin Keijon yhteisiä läksiäisiä vietettiin hovioikeuden henkilökunnan pikkujoulun yhteydessä, ensin hovioikeudessa, josta siirryttiin - kunhan hovioikeuden ulko-ovella oli ensin kajautettu kaikelle kansalle "Jääkärin marssi" - Ravintola Ernstiin. Se mitä siellä tapahtui on jo toinen juttu! Kerron siitä joskus toiste.

torstai 18. elokuuta 2016

1040. Voi itku!

1. Rion kisoissa oli eilen aika ratkaiseva päivä Suomen mitalisaaliin kasvattamisen kannalta. Suomi on saanut kisoista tähän mennessä, kun aikaa päätökseen on enää kolme päivää, vain yhden vaivaisen pronssimitain, jonka tuo nyrkkeilijä Mira Potkonen (35).  

2. Toiseksi paras sijoitus suomalaisista on purjehtija Tuula Tenkasella, joka sijoittui luokkassaan viidenneksi. Muita pistesijoja Suomella ei sitten Riosta olekaan. Ovatko mitkään aiammat kesäolympiakisat menneet Suomelta yhtä heikosti? Vastaus on ei. Nyt ollaan tekemässä todellista pohjanoteerausta.

3. Mira "Äitee" Potkosella oli eilen tilaisuus kirkastaa mitalinsa väri vähintään hopeaksi kun hän kohtasi välieräottelussa Kiinan Yin Junhuanin. Odotukset livat korkealla, sillä Mira on voittanut aiemmin kiinattaren kahdessa ottelusa. Voittoa ei tällä kerralla tullut, sillä Yin voitti matsin  kaikin tuomriäänin  eli 3-0. Eräpisteet olivat Yinin hyväksi 39-36, 39-36 ja 39-36. Potkonen sai kolmannessa erässä varoituksen varsin rumannäköisestä päällä puskemisesta, mistä sääntöjen mukaan vähennettiin häneltä yksi piste.

4. Kuten jo aikaisemmiin olen maininnut, Mira Potkosen ottelutyyli ei ole kaunista. Se on ryntäilevää ja päälle käyvää, eli hän yrittää voittaa ottelunsa voimalla ja vauhdilla. Tästä kärsivät iskujen puhtaus ja osumatarkkuus sekä suojas ja sen myöt' vastustajien mahdollisuus omien iskujensa perillemenoon kasvaa - kunhan ensin selviytyvät "hengissä" Miran myllytyksestä! Olympiavoittaja Katie Tayloria vastaan Potkosen tyyli puri, mutta kiinalainen oli valmistautunut Potkosen ryntäilyyn napakoilla vastaiskuillaan.

5. Painija Petra Ollia (22) pidettiin ennen kisoja varmimpana suomalaisena mitalitoivona Antti Ruuskasen ja Tero Pitkämäen ohella. Petra oli voittanut alkuvuonna Euroopan mestaruuden Riiassa ja sijoittunut viime vuonna MM-kisoissa Las Vegasissa hopealle. Petra oli valmistautunut olympiakisoihin todella huolella, leireillyt pitkään ulkomailla -mm. Mongoliassa -  ja harjoitellut rankasti virolaisen valmentajansa Ahto Raskan johdolla.

6. Petra Olli voitti eilen ensin nigerialaisen Aminat Adenlyin pistein 8-2. Alku oli jo tässä ottelussa hieman hankala, sillä Petra antoi nigerialaiselle aloitteiden tekemiseen ja näin Adenlyin pääsi 2-0 -johtoon. Pikku hiljaa Petraa sai juonesta kiinni ja voitti ottelun. Hänen paininsa ei ollut kuitenkaan totutun räväkkää, mistä Ahto Raska ilmeisesti ottelun jälkeen Petraa huomautti; Petra näytti ensimmäisen ottelunsa jälkeen itkuiselta.

7. Toinen ottelu, jossa vastassa oli Kirgisian  Aisuluu Tynybekova, jonka Petra oli voittanut viime vuonna Las Vegasissa pisteillä, sujui Petra Ollilta todella heikosti.  Petra oli kankea eikä saanut varsinkaan alussa itsestään mitään irti. Ensimmäisen jakson jälkeen kirgisialaianen johti jo 4-0 ja pyöritteli toisella jaksolla Ollista helposti ylivoimaisen 14-7 voiton. Petra Ollin painit kisoissa oli näin "taputeltu" ja hän putosi jatkosta; hän sijoittui seitsemänneksi. Kirgisialainen ei päässyt loppuotteluun, sillä hän hävisi välieräkamppailun venäläiselle Valeria Koblovalle pistein 4-1. Koblova puolestaan hävisi loppuottelun Japanin Kaori Icholle, joka saavutti jo neljännen peräkkäisen kultamitalin. Koblova johti ottelua vielä 15 sekuntia ennen loppua, mutta sitten Icho tekisi tyynesti tarvittavat kaksi pistettä ja voitti 3-2.

8. Ollin tappion jälkeen valmentaja Ahto Raska kävi kuumana kuin hellankoukku, poistui välittömästi molskin reunalta, sadatteli ja purki pettymystään viskomalla lippistään lattialle. Hieman rauhoituttuaan Raska kertoi, että Petran ottelu oli ollut alisuorittamista, mikä oli kauhea pettymys. Valmentaja oli odottanut Petralta aivan toisenlaista tulosta, mutta tämä ei ollut pystynyt suoriutumaan ottelusta siten kuin olisi pitänyt tehdä. Ottelu lähti käyntiin liian hitaasti ja Petra antoi voiton avaimet suosiolla vastustajalleen. 

9. Ottelun jälkeen Petra Olli antoi järkyttyneenä haastattelun, jossa hän itki vuolaasti ja manasi sitä, että oli pettänyt odotukset. Ottelu oli mennyt täysin päin p…settä.

10. Niinpä niin. Kaikki ei mene aina kuin Strömsössä! EM-kisat ja jopa MM-kisat ovat melko heppoisia kisoja olympiakisoihin verattuna. Parhaat painijat tulevat nykyisin useimmiten Japanista, Kiinasta ja muualta Euroopan ulkopuolelta, eivätkä kaikki parhaat eurooppalaiset painijat välitä osallistua EM-paineihin. Olympialaisissa yksi "vaivainen" Euroopan mestaruus ei paljon paina. Petra Olli on harjoitellut hirmuisesti kisoja varten, mutta tämäkään ei aina riitä. Petra Olli on vasta 20-vuotias. Hänen kannattaisi miettiä, onko tuollaisessa jatkuvassa harjoitusrääkissä järkeä vai olisiko hänen syytä pitää esimerkiksi vuoden totaalinen tauko painiharjoittelusta ja katsoa sen jälkeen tilannetta uudelleen. Myös valmentajan vaihtoa olisi kenties syytä harkita. Ahto Raska on ehkä liian tiukka ja säälimätön tyyppi Petran valmentajaksi. Petra Olli on sanonut, että Ahto Raska on kova ja tiukka treeneissä, mutta kertaakaan hän ei ole Petraa kehunut. 


                                             Petra Ollin pettymystä

11. Rion suomalaisiin "itkulikkoihin" kuului myös keihäänheittäjä Sanni Utriainen. Hän puhkesi kyyneliin surkeasti menneen keihäskarsinnan jälkeen. Eikä syyttä, sillä Sani ei kyennyt vaalimaan Suomen kunniakkaita keihäsperinteitä, joita ovat naisten puolella uljaasti kantaneet mm. Kaisa Parviainen (Lontoo 1948), Tiina Lillak (Los Angeles 1984) ja kultamitalisti Heli Rantanen (Atlanta 1996). Utriainen jäi karsinnassa 31. sijalle eli viimeiseki alokasmaisella tuloksella 53,42. Yli 60 metrin heittäjiä Rion karsinnassa oli lähes 20. Utriaisen valintaa olympiakisoihin ovat monet syystäkin ihmetelleet, sillä tänä vuonna hän on ollut vasta kolmanneksi tai neljänneksi paras suomalainen heittäjä. Mutta kun Sanni sattui viime kesänä heittämään yhdessä kilpailussa yli Rion kisarajan, niin Suomen urheiluliitto ja olympiakomitea päättivät, että kyllä Sanninkin pitää päästä kisoihin. Utriainen jäi karsintaan jo Amsrterdamin EM-kisoissa ja palkintosijojen ulkopuolelle Oulun Kalevan Kisoissa heinäkuun lopulla ja hän epäili itsekin, kannattaako hänen lähteä lainkaan Rioon. Lähti kuitenkin ja tulos on nyt tiedossa.

keskiviikko 17. elokuuta 2016

1039. Soini antoi potkut Jarmo Viinaselle

                                Timo Soini tänään pontevaa poikaa Tukholmassa...

1. Kirjoitin 13.7. tapauksesta, jossa Suomen Ruotsin suurlähettliläs Jarmo Viinasta epäiltiin epäasiallisesta käytöksestä viranhoidossa. Lehtitietojen mukaan kyse olisi ollut mm. joidenkin lähetystössä työskentelevien tai siellä vieraina käyneiden naisten seksuaalisesta lähentelystä tai häirinnästä. Ulkoministeriö oli suorittanut lähestystössä tarkastuksen ja Viinaselta oli pyydetty tarkastusraportin johdosta lausunto. Tapauksen käsittely oli tuolloin vielä kesken.

Blogikirjoitus nro 1030/13.7.2016

2. Eilen ulkoministeri Soini kertoi päätöksestä, jonka mukaan suurlähettiläs Viinanen kutsutaan Suomeen "nopeutetulla aikataululla". Suomeksi sanottuna kyse on siitä, että Viinaselle on tarkoitus antaa potkut lähettilään virasta ja hänet kotiutetaan UM:ään mahdollisia uusia tehtäviä varten. Nopeutettu aikataulu tarkoittaa UM:n mukaan siitä, että siirtyminen Helsinkiin tapahtuu "enemminkin viikoissa kuin kuukausissa". Nyt asiassa on tehty vasta ulkoministerin ehdotus, joka siirretään käsiteltäväksi valtioneuvoston yleisistunnossa. 

3. Lopullisen päätöksen asiassa tekee tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tämä on parhaillaan vierailulla Uruguayssa ja Brasiliassa, jossa hän seuraa Rion olympiakisoja, lähinnä miesten keihäänheittoa. Jos suomalaisheittäjät onnistuisivat tuomaan Suomelle mitalin, pääsisi myös Sauli Niinistö tavallaan "osingoille", kun hän puristelisi Antti Ruuskasen tai Tero Pitkämäen - tai molempien - käsiä tai innostuisi peräti halailemaan näitä.

4. Timo Soini ei kertonut eilen tarkemmin potkuehdotuksensa perusteluista. Soini vain viittasi ympäripyöreästi tekemäänsä "kokonaisharkintaan", "Suomen etuun" ja suurlähettiläämme toimintaedellytysten heikentymiseen. Hän ei sanallakaan maininnut, miksi Viinasen edellytykset hoitaa asianmukaisesti virkaansa ovat heikentyneet. Tyypillistä diplomaatti- ja protokollakieltä, josta perustelut puuttuvat.

5. Timo Soinilla oli kiire julkistaa päätöksensä, sillä hän tapaa tänään Tukholmassa kollegansa, Ruotsin ulkoministeri Margot Wallströmin. Ruotsissa suhtaudutaan seksuaaliseen häirintään hyvin tiukasti. Suomen maineen vuoksi Timo Soinin oli ilmeisesti pakko antaa Viinaselle potkut. Muuten hän ei olisi voinut matkustaa tänään Tukholmaan.

6. Päätöksellään Soini toivoo tietenkin myös edes hieman kirkastavansa johtamansa ja täydellisessä gallupkaaoksessa olevan persupuolueen julkisuuskuvaa. Eilen Soini vaihtoi suit sait hallituksen ministerin, ja tänään hän antoi potkut suurlähettiläs Jarmo Viinaselle! On se aika kova jätkä tämä Timo Soimi! Mutta sitä eivät enää edes persujen kansanedustajat tunnu antavan Soinille anteeksi, että hän valitsi hallitukseeen mennessään itselleen sopivan ulkoministerin postin eikä halunnut ryhtyä valtiovarainministeriksi. 

7. Jarmo Viinanen ei jäänyt eilisen päätöksen jälkeen tuppisuuksi, vaan hän kertoi mm. Ilta-Sanomille pitävänsä Timo Soinin ratkaisua epäoikeudenmukaisena ja koko prosessia oikeuturvaansa loukkaavana. Viinanen vakuuttaa, ettei hän ole tehnyt mitään sellaista, joka olisi oikeuttanut tällaiseen päätökseen. Hänelle ei ole kerrottu yksityiskohtaisesti, miten hän olisi aiheuttanut sen, että hänen toimintaedellytyksensä olisivat heikentyneet. Viinanen kiistää syyllistyneensä minkäänlaiseen epäasialliseen käytökseen. Toisin kuin mediassa on väitetty, häntä ei ole missään vaiheessa epäilty seksuaalissta häirinnästä.

8. Niinpä niin. Diplomaatin elämä on mukavaa, rahaa piisaa, juhlia järjestetään ja tehtävien hoito on aika helppoa. Toisaalta virassa siinä ei parane juuri mokata eikä ainakaan jäädä kiinni naisten häirinnästä. Jo epäilyt jonkinlaisesta seksuaalisesta kähminnästä tai vastaavanlaisesta epäasiallisesta käyttäytymisestä riittävät potkuihin, jos niiden tueksi on edes jotain näyttöä. Jarmo Viinasen on kerrottu toimineen vastoin Timo Soinin ja UM:n ohjeita viime vuoden joulukuussa järjestäessään Tukholman lähetystössä perinteisen itsenäisyyspäivävastaanoton. UM oli nimittäin säästösyihin vedoten ilmoittanut maan kaikille lähetystöille, ettei mainittuja tilaisuuksia tällä kertaa järjestetä.  

9. On selvää, että Timo Soini on keskutellut päätöksestään etukäteen presidentti Niinistön kanssa. Niinistö on hyväksynyt Timo Soinin kaavailemat potkut. Kyse on kurinpitoseuraamuksesta ja ns. disponibiliteetistä, jolloin virkamies kutsutaan UM:ään odottelemaan, mitä asiassa tapahtuu ja annetaanko hänelle ministeriöstä mahdollisesti muita eli toisarvoisempia tehtäviä.

10. Jarmo Viinasen seuraaja Tukholman lähestystössä on jo selvillä. Uudeksi suurlähettilääksi tulee Hannu Himanen, joka hoitaa vielä jonkin aikaa Venäjän lähettilään hommia Moskovassa. Himasen tilalle Moskovaan puolestaan on menossa Mikko Hautala, joka toimii tällä hetkellä presidentti Sauli Niinistön ulkopoliittisena neuvonantajana. Niinistö haluaa näemmä olla entistä paremmin selvillä, mitä Moskovassa oikein tapahtuu. 

tiistai 16. elokuuta 2016

1038. Ministeri Mäntylä (ps) ulos hallituksesta

                Ei tällä ole mitään tekemistä meidän gallupkannatuksen kanssa...

1. Tänään tuli tieto, että Juha Sipilän hallituksen sosiaali- ja terveysministeri vaihtuu. Tähän asti eli reilun vuoden ministerin postia hoitanut perussuomalaisten Hanna Mäntylä luopuu ministerin tehtävästä. Hänen tilalleen tulee kansanedustaja Pirkko Mattila.  
2. Perussuomalaiset järjestivät asiasta Timo Soinin johdolla tiedotustilaisuuden. Hyvä että Timo Soini on palannut pitkältä lomalta, käynyt virkamatkalla Chilessä ja poikennut, totta kai, myös Rion olympiakisoissa! Todella menevä mies, tämä Timo! 
3. Persujen ministerinvaihdos tuli muille hallituspuolueille täydellisenä yllätyksenä. Esimerkiksi valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) sanoi, ettei mitään viitteitä asiasta ole ollut ja että hän sai tietää Mäntylän erosta vain vähän ennen persujen tiedotustilaisuutta. Myös sisäministeri Paula Risikko kertoi, että Mäntylän ero tuli hänelle täysin puun takaa. Samalla tavalla kertoi myös pääministeri Juha Sipilä, eli hänellekin persujen ministerinvaihdos tuli yllätyksenä. Tiedonkulku hallituspuolueiden ja sen johtavien ministereiden välillä näyttää olevan onnettomissa kantimissa.
4. Hanna  Mäntylän eron syyksi ilmoitettiin henkilökohtaiset syyt tai perhesyyt eli ministerin läheisen ihmisen vakava  sairastuminen. Mäntylä kertoi haluavansa olla omaisensa tukena sairauden aikana. Tämän vuoksi hän ei voi hoitaa täysipainoisesti ministerin tehtäviä.  Mäntylän mukaan päätös kypsyi kesällä. Puheenjohtaja Timo Soini sai asiasta tiedon keväällä.
5. Toinen eroon vaikuttanut asia on Mäntylän mukaan se, että hän on yksinhuoltaja ja nuorempi hänen kahdesta lapsestaan asuu vielä kotona, joten Mäntylä haluaa olla tämän kanssa nykyistä enemmän. Persutilaisuudessa ei ilmoitettu, kuka on se läheinen, jonka sairauden takia ministeri Mäntylä halusi jättää hallituksen. Tämä olisi kuitenkin ollut hyvä tietää.
6. Voidaan epäillä, onko lähiomaisen, joka ei siis ilmeisesti ole kumpikaan Hanna Mäntylän lapsista, vakava sairastuminen ainoa tai painavin syy ministerin vaihdokseen. Onko aloite Mäntylän poislähtöön ollut hänen omansa vai onko puolue eli käytännössä Timo Soini ollut aloitteen tekijä? 
7. Persujen gallupkannatus on koko hallituskauden ajan valunut alaspäin kuin se kuuluisa lehmän häntä. Tämä johtuu siitä,että puolue on rikkonut räikeällä tavalla keskeisimmät vaalilupauksensa. Vaalien 2015  jälkeen kakkostilalta ja 17, 8 prosentin kannatuksellaan lähtenyt persupuolue on nyt valahtanut puoluekannatustutkimuksissa sijalle kuusi ja sen kannatus on enää 7,8 prosenttia. Jopa persujen "fillarikommareiksi" haukkumien vihreiden ja vasemmistoliiton kannatus on kirkkaasti suurempi. 
8. Perussuomalaiset tarvitsisivat kipeästi kannatuksensa nousua. Tämän eteen puolue ja Timo Soini ovat valmiita kääntämään kaikki kivet ja kannot. Tällöin katse on ilman muuta suunnattu myös puolueen ministeriryhmään. Jussi Niinistön tai Jari Lindströmin eroamista hallituksesta ei ole pidetty perusteltuna. Tosin ministeri Lindström kantaa, hänen ainakin kaiken järjen mukaan pitäisi niin tehdä, puolueessa päävastuu työllisyystilanteen epäonnistumisesta, sillä Timo Soini on keskittynyt yksinomaan ulkopolitiikan hoitamiseen. Timo Soini on kuitenkin laskenut, että koska Lindström on entinen demari ja duunari, tämän pitää olla hallituksessa meneepä puolueella gallupeissa kuinka huonosti tahansa ja laskipa puoluen suosio miten alas tahansa - siis hamaan katkeraan loppuun asti. 
9. Saattaa olla, että kun paljon puhutun sote-uudistuksen ratkaisun hetket alkavat - vihdoin ja viimein - olla käsillä, perussuomalaiset eivät ole luottaneet siihen, että hieman pehmeänoloinen ja eduskunnan kyselytunneilla kantansa ja vastauksensa usein aika epäselvästi ja ympäripyöreästi imaissut Hanna Mäntylä ei ole tarpeeksi pätevä hoitamaan sote-uudistusta ja seisomaan riittävän topakasti niiden asioiden puolella, joita persut pitävät ko. uudistuksessa tärkeinä. Häneen on oltu puolueessa pettyneitä ja sen vuoksi hänet on haluttu vaihtaa pätevämpään ja selkeämmin kantansa ilmaisevaan kansanedustajaan. Timo Soini tietenkin kiistää, että persujen huonolla gallupkannatuksella olisi jotain tekemistä Hanna Mäntylän eron kanssa. Mutta selitys ei ole uskottava.
10. Perussuomalaiset on valinnut uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi Timo Soinin luottokansanedustaja Pirkko Mattilan (52). Mäntylän mukaan Mattilan perehdyttäminen ministerin tehtävien hoitamiseen on jo aloitettu. Mattila aloittaa ministerinä ensi viikolla. Mäntylän tavoin Pirkko Mattila on toisen kauden kansanedustaja. Edellisellä kaudella (2011-15) hän toimi eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana ja on jatkanut samassa tehtävässä myös tällä kaudella. Mattila on  on filosofian maisteri, anestesiasairaanhoitaja ja opettaja. Pätevyyttä sosiaali- ja terveysministerin tehtävään näyttäisi siten olevan. Mattila sanoin tänään hieman arvoituksellisesti, että hän edustaa sitä, mitä hyvinvointiyhteiskunta parhaimmillaan tuottaa.

11. Eduskuntavaalien 2015 jälkeen monet odottivat, että persut eli Timo Soini haluaisi Pirkko Mattilan eduskunnan puhemiehen paikalle. Toisin kävi, sillä Soinin valinta kohdistui Maria Lohelaan. Syynä tähän oli ilmeissti Lohelan hyvä englanninkielen taito, jonka turvin hän pääsi ensimmäisellä kaudella osallistumaan Timo Soinin ulkomaan matkoille. Pirkko Mattilan kielitaidosta ei ole tietoa, mutta hän hallitsee kuulemma hyvin ainakin viittomakielen. Lohela on ollut puhemiehenä sangen varovainen ja pidättyvä. Mutta on toki paikallaan, että meillä on puhemiehenä nainen, joka puhuu sujuvaa englantia ja voi siten keskustella sujuvasti  niitä näitä (joutavia) eduskunnassa usein vierailevien ulkomaisten poliitikkojen ja valtionpäämiesten kanssa.

1037. KKO 2016:49. Paperilaskun maksullisuus

1. Korkein oikeus antoi tänään ennakkopäätöksenä julkaistun rat­kai­sun­ ku­lut­ta­ja-asia­mie­hen ja Eli­sa Oyj:n (jälj. Elisa) vä­li­seen rii­ta-asiaan, jo­ka kos­ki pu­he­lin­liit­ty­mä­so­pi­muk­sis­sa ol­lut­ta pa­pe­ri­las­ku­tuk­sen mak­sul­li­suut­ta kos­ke­vaa so­pi­mu­seh­toa (KKO 2016:49), Eh­don mu­kaan ku­lut­ta­ja saat­toi va­li­ta las­kun toi­mi­tus­ta­vois­ta koh­dan, jos­sa toi­mi­tus­ta­vak­si oli mer­kit­ty pa­pe­ri­las­ku (mak­sul­li­nen pal­ve­lu, 1, 90 e/kk/las­ku). KKKO kat­soi tuo­mios­saan, et­tei mak­sueh­toa ja las­kuis­ta pe­rit­tyä mak­sua ol­lut pi­det­tä­vä koh­tuut­to­mi­na.
2. Ratkaisullaan KKO ku­mo­si mark­ki­naoi­keu­den yli kaksi vuotta sitten eli 24.3.2104 antaman pää­tök­sen, jol­la Eli­saa oli kiel­let­ty sa­kon uhal­la käyt­tä­mäs­tä eh­toa pu­he­lin­liit­ty­mä­so­pi­muk­sis­saan. Mark­ki­naoi­keus ei ol­lut hy­väk­sy­nyt ku­lut­ta­ja-asia­mie­hen vaa­ti­mus­ta mak­sueh­don pois­ta­mi­ses­ta ko­ko­nai­suu­des­saan, vaan oli mää­ri­tel­lyt kiel­lon kos­ke­vak­si 1,90 eu­roa tai si­tä suu­rem­pia ve­loi­tuk­sia pa­pe­ri­las­kua koh­den. Markkinaoikeus ei siis sinänsä kieltänyt paperilaskua koskevan maksun perimistä.
3. KKO to­te­si perusteluissaan, et­tä muual­la lain­sää­dän­nös­sä on hy­väk­syt­ty pa­pe­ri- ja e-las­kun mah­dol­li­nen hin­tae­ro. Eli­salla oli tar­jol­la usei­ta eri las­ku­tus­ta­po­ja, jois­ta ai­noas­taan pa­pe­ri­las­ku oli mak­sul­li­nen. Ku­lut­ta­jal­la oli liit­ty­mä­so­pi­mus­ta teh­des­sään mah­dol­li­suus va­li­ta las­ku­tus­ta­pa. Kun­kin las­ku­tus­ta­van koh­dal­la oli sel­keäs­ti il­moi­tet­tu sen hin­ta. Li­säk­si asiak­kail­la, joil­la ei ol­lut mah­dol­li­suut­ta käyt­tää in­ter­ne­tiä, oli ol­lut mah­dol­li­suus saa­da las­kun mak­sa­mi­seen tar­vit­ta­vat tie­dot teks­ti­vies­ti­nä.
4. KKO:n mukaan mak­sut­to­man säh­köi­sen las­ku­tuk­sen taus­tal­la voi­tiin näh­dä hy­väk­syt­tä­viä ta­voit­tei­ta, ku­ten ym­pä­ris­tön suo­je­le­mi­nen, tie­toyh­teis­kun­nan edis­tä­mi­nen se­kä kus­tan­nus­ten mi­ni­moi­mi­nen. Li­säk­si pa­pe­ri­las­ku­ja kos­ke­vien mak­su­jen kiel­tä­mi­sen kat­sot­tiin saat­ta­van ai­heut­taa sen, et­tä kus­tan­nuk­set siir­ret­täi­siin mui­den vies­tin­tä­pal­ve­lu­jen hin­toi­hin. Täl­löin kus­tan­nuk­set tu­li­si­vat osal­taan nii­den­kin ku­lut­ta­jien mak­set­ta­vak­si, jot­ka ovat va­lin­neet vä­hem­män kus­tan­nuk­sia ai­heut­ta­van las­ku­tus­ta­van, sanotaan ratkaisun perusteluissa.

maanantai 15. elokuuta 2016

1036. Turpiin vaan ja onnea!


1. Rion olympiakisoja on käyty nyt jo toista viikkoa. Kisat päättyvät sunnuntaina 21. elokuuta, jolloin on vuorossa mm. miesten keihäänheiton loppukilpailu.

2. Maiden mitalitaulukossa oli ennen tämän päivän kilpailutapahtumia jo 64 maata. Tutut maat ovat mitaliistan kärkipäässä USA:n johdolla. Pohjoismaista mitaleja olivat tähän mennessä saavuttaneet Ruotsi, Tanska ja Norja. Myös kaikki kolme Baltian maata ovat mitalitaulukossa, Virokin yhdellä pronssilla. 

3. Mutta Suomen nimeä mitalitaulukosta on ollut turha hakea. Tämä ei ollut ainakaan minulle mikään yllätys, sillä jo alunperin oli selvää, että Suomella on reissussa heikoin joukkue, joka maatamme on milloinkaan kesäolympiakisoissa edustanut. Edes purjehduksesta ei näytä tulevan mitain mitalia, ei edes Tuula Tenkasella; Lontoon kisoissa 2012 hopeaa saanut Tuuli Petäjä-Sirenin osalta mitaleilta jääminen on jo varma asia.

4. Vielä ihmellisempää on, ettei yksikään suomalaisurheilija oli sijoittunut kisoissa edes pistesijoille eli kahdeksan parhaan joukoon. Parhaiten oli tähän mennessä pärjänyt trap-ampuja Satu Mäkelä-Nummela, jonka oli kymmenes. Samalle sijalle ylsi painonnostaja Anni Vuohijoki, mutta hänen sarjassaan oli mukana ainoastaan 12 kilpailijaa, sillä Venäjän painonnostajat oli suljettu kisoista eivätkä edustajiaan Rioon olleet lähettäneet myöskään monet muut Itä-Euroopan maat, joissa dopingin käyttö on ollut (käytännössä) villiä ja vapaata.

5. Kisojen suomalaissijoituksiin, sikahuoihin suorituksiin ja moniin epäonnistumisiin on syytä palata myöhemmin. 

6. Mutta tänään selvisi, ettei Suomen melko ison joukkueen, johon kuuluu 55 urheilijaa ja lähes 100 johto-, valmennus- ja huoltopuolen ihmistä, tarvitse palata kisoista aivan tyhjin käsin. 

7. Mitalin,  joka voi jäädä pahimmassa tapauksessa Suomen ainoaksi, saa 35-vuotias nyrkkeilijä Mira Potkonen. Hän voitti tänään kevyensarjan eli 60 kilon sarjan puolivälieräottelussa Irlannin Katie Taylorin ja selvisi keskiviikkona oteltavaan välieräkamppailuun. Putkonen saa siten kisoista vähintään pronssimitalin, hyvä! Sillä seikalla, että pronssi jaetaan kahden kilpalijan kesken, ei ole merkitystä, sillä nyrkkeilyssä on jo iät ja ajat ollut käytäntönä, ettei kolmannesta sijasta otella, vaan pronssimitalin saavat molemmat välieräottelunsa hävinneet nyrkkeilijät. 

8. Mira Potkosen vastustaja tänään oli siis Katie Taylorin, joka oli otteluun lähdettäessä ylivoimainen ennakkosuosikki ja erittäin vahva kultamitaliehdokas. Taylor voitti olympiakultaa Lontossa 2012, minkä lisäksi hän on voittanut viisi kertaa MM-kisat ja kuusi kertaa EM-kisat! Mira Potkonen on hävinnyt aiemmin Taylorille kolme kertaa.

9. Mutta tänään Mita Potkonen oli päättänyt, että hemmetti, nyt enää häviä! Ottelu oli erittäin tasainen, mitä kuvaa myös se, että Potkonen voitti matsin tuomariäänin 2-1. Yksi tuomari piti voittajana Tayloria, yksi Potkosta ja kolmannen tuomarin mukaan pisteet jakautuivat tasan 38-38. Vm. tuomari antoi kuitenkin voiton Potkoselle.

10. Nyrkkeilyllisesti ottelu ei ollut erityisen kaunista katseltavaa. Molemmat ottelijat unohtivat suojauksen ja mätkivät koko ajan toisiaan turpiin minkä kerkesivät. Potkonen oli aggressiivisempi jahdaten koko ajan Tayloria antamatta tälle hetkenkään rauhaa. Tämä taktiikka yllätti Taylorin ja ratkaisi ottelun Potkosen hyväksi.

11. Potkosen ensimmäinen ottelu, jossa hän pari kolme päivää sitten kohtasi Lontoon kisojen 2012 pronssimitalinaisen Brasilian Adrina Araujon, oli luonteeltaan aivan samanlainen kamppailu. Myös siinä iskettiin koko ajan eli neljä kahden minuutin erää vimmatusti eikä iskujen suojauksesta juuri välitetty. Tämäkin ottelu päättyi 2-1Potkosen hyväksi, sillä kolmesta tuomarista yksi näki Araujon voittajaksi.

12. Keskiviikkona Potkonen kohtaa välieräottelussa Kiinan Junhua Yinin. Hän voitti tänään vastustajansa 3-0. Aiemmin tänä vuonna pidetyissä MM-kisoissa Yin hävisi Mira Potkoselle äänin 2-1. Saa nähdä, jatkuuko sama tahti ja pääseekö Mira loppuotteluun.  Päättyykö myös välierämatsi hajaäänin 2-1 ja kumpaa Fortuna tällä kertaa suosii? Potkosen vasemman silmän alla on pahannäköinen haava, toivottavasti se ei estä hänen otteluaan.  

13. Lykkyä tykö, eli turpiin vaan ja onnea!


                                                      Lyö sitä, ...tana!torstai 11. elokuuta 2016

1035. Puoluekannatuskysely - persujen vajoaminen jatkuu

1. Ihmisiltä on jälleen kerran kyselty poliittisten puolueiden kannatusta.

2. Ylen Taloustutkimuksella heinä-elokuussa teettämän ja eilen julkaistun  tutkimuksen mukaan keskusta on edelleen selvästi maan suosituin puolue, sen kannatukseksi saatiin nyt 21,8 prosenttia. Tässä luvussa on kannatuksen lisäystä 0,7 prosenttiyksikköä.

Ylen kannatuskysely 

3. Edellisessä mittauksessa toiseksi suosituin puolue eli kokoomus putosi nyt kolmanneksi 17,6 prosentin kannatuksellaan, laskua 1,0 prosenttiyksikköä. SDP sen sijaan lisäsi kannatustaan 0,7 prosenttiyksiköllä ja ohitti kokoomuksen 18,9 prosentin kannatuksellaan.

4. Vihreät on edelleen maan neljänneksi suosituin puolue, kannatusta oli nyt 13,7 prosenttia, jossa on laskua 0,4 prosenttiyksikköä. Viidenneksi suurin puolue on vasemmistoliitto, 9,8 prosenttia, nousua 0,6 prosenttiyksikköä. Perussuomalaisten kannatus laskeen yhä, nyt persuille mitattiin enää 7,6 prosenttin kannatus; laskua kuukautta aikaisemmasta mittauksesta 1,0 yksikköä. Tämän jälkeen tulevat minipuolueet eli RKP ja KD, joille kummallekin saatiin kyselyssä 4,3 prosentin kannatus. 

5. Vaikuttaa siltä, että keskustan ei tarvitse tehdä hallituksessa juuri mitään ja silti sen kannatus pysyy vankkana. Puolueella ja Juha Sipilällä menee siis hyvin, mutta miten on maan ja Suomen kansan laita? Paljon, todella paljon huonommin, kun katselee  yhä edelleen, nyt jo ilmeisesti yhdeksättä vuotta peräkkäin, alaspäin sojottavia talouskäyriä ja toisaalta edelleen kasvussa olevia työttömyyslukuja. Hallituksen asettama tavoite 110 000 uudesta työpaikasta tämän hallituskauden aikana on tietenkin täyttä utopiaa.

6. Kokoomus vaihtoi kesäkuussa puheenjohtajakseen Petteri Orpon, presidentti Sauli Niinistön ja sellaisten mediapersoonien kuin esimerkiksi Pekka Ervastin ja Timo Haapan avustuksella ja vahvalla Alex Stubbin vastaisella agiteerauksella. Niinistö ei ole koskaan pitänyt Stubbista, joka ei perisuomalaista hidasliikkeistä poliitikkotyyyppiä, mutta joka on ollut  vaaleissa jopa suositumpi kuin nykyinen presidentti. 

7. Edellisessä gallupkyselyssä kokoomus nousi niukasti SDP:n edelle, mutta nyt näyttää siltä, että Petteri Orpon kuherruskausi jää odotettua lyhyemmäksi.  Peräti 1,0 prosenttiyksikön lasku yhdessä kuukaudesa kertoo selvää kieltään. Kokoomuksen pitäisi terävöittää otettaaan hallituksessa, mutta pahalta näyttää, sillä puolueella on vastassa kaksikko keskusta - persut, joka tekee kokoomuksen pyristelyistä huolimatta miltei mitä tahtoo. 

8. Perussuomalaisten kannatus laskee edelleen rajusti eli noin yhdellä prosenttiyksiköllä per kysely eikä retkahduksen pohjaa ole ilmeisesti vielä saavutettu. Edellisen kerran persuille saatiin yhtä huono kannatusluku huhtikuussa 2010 tehdyssä kyselyssä. Vielä syksyllä 2015 PS:n ja SDP:n kannatusluvut olivat tasoissa, mutta nyt demareilla ovat peräti 11 prosenttiyksikön kaula persuihin. Timo Soini ei kuitenkaan myönnä mitään, vaan sanoo plokissaan uhmakkaasti, että "minä en antaudu".  Lapsellista uhoilua.

9. Timo Soinille ei ole nykyisin tärkeintä puolueen kannaus, vaan se että persut saavat istua istua  hallituksesssa kuin tatit hamaan katkeraan loppuun asti ja että hänet nimitetään hallituskauden päätteeksi suurlähettilääksi Lontooseen. Soini tietää, että keskusta haluaa pitää persut hallituksessa, sillä oppositiossa persut olisivat kepulle paljon pahempi vastus kuin hallituksessa. Tämän vuoksi Timo Soini myöntyy lähes kaikkeen, mitä keskusta esittää ja hallitukselta haluaa. Persuista on tullut keskustan apupuolue tai, niin kuin kansanedustaja Pentti Oinonen on tänään ennustanut, "satiaispuolue". 

10. Vihreiden kovin nousukiito näyttäisi taittuneen, Ville Niinistöllä ja puolueella on vielä todella pitkä taival pääministeripuolueeksi. Vasemmistoiitto on lisännyt kannatustaan uuden puheenjohtajansa Li Andersson  johdolla. Sari Essayhin valinta KD:n uudeksi puheenjohtajaksi näyttää  lisänneen krisitllisten kannatusta. Sari valittiin viikko sitten Riossa KOK:n hallituksen jäseneksi. Jos Essayh kuuluisi kokoomukseen, hän olisi epäilemättä hallituksen kestoministeri.

11. Kokoomuksella ja Petteri Orpolla on edessään raskas syksy, sillä Petteri joutuu valmistelemaan valtion ensi vuoden budjettia "mollitunnelmissa". On selvää, että mikäli työllisyystilanne ei äkillisesti kohene, suomalaisten edessä ovat ensi keväänä tuntuvat lisäleikkaukset. Ne eivät lisäää kokoomuksen kannatuslukuja. 

12. SDP vaihtaa mitä ilmeisimmin puheenjohtajaa ensi vuoden puiluekokouksessaan. Kuten jo 2014 totesin, Antti Rinteen valitseminen puolueen puheenjohtajaksi ei pelasta puolueen kannatuslukuja vaan alentaa niitä. Näin on yapahtunut, sillä Antti Rinteellä ei ole homma kunnolla hallinnassaan ja hänen julkisuuskuvansa on heikko.


keskiviikko 10. elokuuta 2016

1034. Antti Ruuskaselle olympiahopeaa - Lontoon kisoista 2012

Lontoon mitalikolmikko kukitettuna, dopingista nyt kärähtänyt Oleksandr Pjatnytsja vasemmalla, keskellä kultamitalisti Keshorn Walcott

1. Suomaisurheilijoilla ei ole mennyt hyvin Rion olympiakisoissa. Suoraan sanottuna suomalaisilla on mennyt helvetin huonosti. Heidän kisasijoituksensa ovat keikuneet 30-50 välillä! Parhaan sijan on toistaiseksi saavuttanut Pekingin kultamitaliampuja Satu Mäkelä-Nummela, joka oli naisten trapissa kymmenes, mutta ei selviytynyt finaaliin. Ruotsi on saavauttanut jo pari kultaa ja hopeaa ja Tanskakin pari mitalia. 
2. Tarvitaanko Suomessa sellaista byrokraattista elintä kuin Mika Kojonkosken johtamaa ja Olympiakomitean asettamaa Huippu-urheiluyksikköä? Ei tarvita, sillä eihän mainitulla yksiköllä, joka aloitti toimintansa 2013, näytä olevan minkäänlaista vaikutusta kun puhutaan huippu-urheilusta ja olympiakisamenestyksestä. Yksikön perustamisen myötä Suomen urheilumenestys on päinvastoin huonontunut kv. kisoissa. Yksikkö on tuottanut hyviä ja isopalkkaisia työpaikkoja parillekymmenelle ihmiselle, siinä kaikki. Tuollaiset yksiköt ja elimet olisi hetimiten lakkautettava ja valmennus pantava kokonaan uusiin puihin. Mutta kuten kokemus on Suomessa osoittanut, näin ei hevillä tule käytänössä tapahtumaan. Kojonkosket ja muut yksikkömiehet ja -naiset pitävät kynsin hampain kiinni työpaikoistaan.
3. Mutta aivan noin synkkä tilanne Suomen kanalta Rion kisoissa ei sentään ole. Suomi on jo ehtinyt saavuttaa yhden uuden mitalin, vaikka asianomainen urheilija ei ole ehtinyt Riossa vielä edes omassa lajissaan esiintyä. Kyse on keihäänheittäjä Antti Ruuskaselle tulleesta hopeamitalista. 

4. Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) tiedotti nimittäin Riossa eilen tiistaina, että Lontoon olympiakisoissa vuonna 2012 keihäänheiton hopeaa voittanut - oikeastaan saanut, vain kultamitali voitetaan - ukrainalainen Oleksandr Pjatnytsja on kärynnyt dopingista. Tämä merkitsee sitä, että pronssille Lontoossa jäänyt Antti Ruuskanen nousee hopealle. Hyvä! Ruuskasella on mitali kolmista arvokisoista, eli hopea Lontoosta, kultamitali vuoden 2015 EM-kisoista ja pronssia tämän vuoden Amsterdamin EM-kisoista. Kaikenvärisiä mitalleja siis löytyy.
5. Ukrainalaisen käry varmistui Lontoon olympiakisojen uusintatesteissä. Hän jäi kiinni turinabol -nimisestä anabolisesta steroidista. Tero Pitkämäki sijoittui Lontoon olympiakisoissa viidenneksi, joten hän nousee käryn myötä tuloslistalla neljänneksi. Prossille nousee Unkarin Vitezlav Vesely. Lontoon keihäänheiton tulostaso oli aika vaatimaton. Kultaa voittanut  Trinidadin Keshorn Walcott heitti  84,58, Pjatnytsja 84,51, Antti Ruuskanen  84,12 ja Tero Pitkämäki vain 82,80.
6. KOK:n tiedotteen mukaan Pjatnytsjan lisäksi Pekingin ja Lontoon uusintatesteissä ovat kärynneet myös turkkilainen painonnostaja Nurcan Taylan, armenialainen painonnostaja Hripsime Khurshudyan ja valkovenäläinen moukarinheittäjä Pavel Krivitski.

7. Dopingvalvonta on  viimeisten 5-10 vuoden aikana eri tavoin tiukentunut, hyvä näin. Mutta selvää on, että dopingia käytetään yhä edelleen runsaasti. Olisikin syytä harkita, että olympiakisojen mitaleita ei jaettaisi vielä ao. kisoissa, vaan vasta neljän vuoden kuluttua seuraavien olympialaisten yhteydessä. Jos tällainen systeemi olisi voimassa jo nyt, jaettaisiin Rion mitalit vasta Tokion kesäolympiakisoissa 2020. Neljän vuoden "väliaikana" dopingasioista ja käryistä voitaisiin riidellä eri instansseissa ja tuomioistuimissa. Ainakin asianajajat voittaisivat!

8. Antti Ruuskasen ja Tero Pitkämäen menestystoiveita Riossa nostaa se, että yksi ennakkosuosikeista eli Egyptin Ihab Abelrahman kärähti kuukausi sitten dopingista; Abdelrahman sijoittui viime vuoden MM-kisoissa Pekingissä hopealle. MM-kultaa Pekingissä voitti Kenian Julius Yego. Sekä Abdelrahmania että Julius Yegoa valmensi suomalainen Petteri Piironen, mutta nyt  Piirosen valmennussuhde kummankin heittäjän kanssa on päättynyt. Abdelrahman ja Yego ovat valmentautuneet usein Kuortaneella. Miten Yegonkin puhtauden kanssa mahtaa todellisuudessa olla? Juliuksen tulo Rioon viivästyi, sillä mies myöhästyi lennolta, jolla hänen piti matkustaa kisakaupunkiin.

tiistai 9. elokuuta 2016

1033. Isä Mitrolle potkut

                                                        Isä meitin

1. Tänään on uutisoitu, miten Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvosto päätti heinäkuussa antaa pastori Mitro Revolle - tunnetaan myös Isä Mitrona - potkut eli irtisanoa hänet papin toimesta. Työsuhteen päättämistä esitti seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen. Neuvosto totesi yksimielisesti, että luottamuksen rakentamiselle ei ole enää edellytyksiä, Salminen kertoi. Mitrolle maksetaan irtisanomisajan palkka ensi tammikuun loppuun sakka.
2. Salmisen mukaan irtisanomisen perusteena oli  Mitron asemaan nähden sopimaton käytös. Hänen asemassaan on myös odotettu työnteossa toisenlaista toimintaa, ja kun nämä asiat eivät korjaantuneet, päätyi neuvosto irtisanomiseen. Seurakuntaan oli tullut useita valituksia Mitron esiintymisestä ja puhetyylistä. Viimeinen pisara srk:lle oli kesäkuun alussa tullut valitus Mitron esiintymisestä eräässä hautajaistilaisuudessa. Valituksen mukaan Mitro oli mm. kommentoinut alatyyliin tilaisuudessa olleiden naisten ulkonäköä ja harrastanut typerää leikinlaskua jopa vainajasta. 
3. Salminen ei halunnut kertoa yksityiskohtaisemmin, minkälaisesta sopimattomasta käytöksestä on ollut kyse. Hänen mukaansa seurakunnanneuvosto on päättänyt, ettei yksittäisten työntekijöiden työsuhteisiin liittyviä asioita yksilöidä. Kyse ei ole kuulemma salailusta, vaan siitä, että ortodoksikirkko haluaa toimia eettisesti, ettei lähdetä riekkumaan joillakin yksityiskohdilla.
4. Revon toiminnasta oli Salmisen mukaan tullut valituksia niin seurakuntalaisilta kuin työyhteisön sisältäkin. Salmisen mukaan ”erinäisiä asioita tuli ilmi” heti sen jälkeen, kun Repo palasi Helsingin ortodoksisen seurakunnan papiksi kesällä 2014. Salmisen mukaan asiat, joiden osalta työnantajan täytyi reagoida, tapahtuivat jo viime kesänä. 

5. Mitro Repo, 58, valittin v. 1966 äänivyöryllä Helsingin ortodoksisen srk:n Uspenskin katedraalin papiksi; hän ohitti vaalissa mm. edellä mainitun Markku Salmisen, joka siis nyt antoi potkut Revolle! Vuonna 2008 demarit pyysivät hänet europarlamenttivaalien ehdokkaaksi. Repo meni vaaleissa äänivyöryllä läpi, hän sai vaalissa n. 70 000 ääntä; koko maan äänimäärissä tämä riitti kolmenteen sijaan.  Demareista tuli valituksi vain kaksi ehdokasta, tonen heistä oli konkari Liisa Jaakonsaari.
6. Mitro Revon käytös oli vahvasti tapetilla myös silloin, kun hän toimi europarlamentaarikkona Brysselissä. Ylen A-studio julkisti marraskuussa 2011 kyselyn, jonka se oli tehnyt EU-parlamentissa työskentelevien suomalaisten parissa. Toistakymmentä vastaajaa kertoi nimettöminä Revon kohtelevan naisia sopimattomasti. Monilla ihmisillä, ortodokseilla, luterilaisilla ja "pakanoilla", on kokemuksia Mitro Revon - tämän Repo-Riettaan - naisten kanssa flirttailusta, härkeistä jutuista, viinin juonnista ja sopimattomasta käytöksestä. Nyt äijä vihdoin ja viimein saatiin - toivottavasti -aisoihin ja potkaistiin pois tehtävästä, johon hän ei ollut sopiva.

7. Vuoden 2014 EU-vaaleissa Mitro Repo ei saanut enää äänivyöryä vaan, kuten jo etukäteen tiedettiin,  minimaaliseen äänisaaliin. Elokuussa 2014  Repo palasi Helsingin ortodoksisen srk:n pastoriksi. Hänet määrättiin papiksi Järvenpäähän ja Itä-Uudellemaalle; Uspenskin julkkispapiksi häntä ei enää haluttu päästää.

8. Mitro Repo ei ole vielä kommentoinut potkujaan. Hän voi nyt palata marttyyrina takaisin politiikkan pariin. Koskas ne seuraavat EU-vaalit taas pidetäänkään? Ai niin, vasta 2019. No, tässä välissä Mitro voisi yrittää pyrkiä vaikkapa Sdp:n uudeksi puheenjohtajaksi. Antti Rinteen lähtölaskenta on nimittäin jo alkanut ja vaikuttaa selvältä, että demarit haluavat vaihtaa vetojuhtaansa ensi kevään puoluekokouksessa. Kukapa sopisi paremmin sosialistipuolueen uudeksi puheenjohtajaksi kuin Isä eli Mitro Repo!

lauantai 6. elokuuta 2016

1032. Rion olympiakisat alkoivat

                                                   Olympiatuli Maracana-stadionilla


1. Rion olympiakisat avatiin Suomen aikaan viime yönä. Kaksituntinen tv:n yhteenveto tarjosi, totta kai, komeaa katseltavaa. Mahtavat avaijaiset. Kyllä Brasiliassa osataan. Tuli mieleen, pystyisikö Suomi järjestämään edes likimain samanlaisia avajaisjuhlia, jos se joskus saisi olympiakisat järjestettäväkseen? Kysymys on kuitenkin täysin akateeminen, sillä kaikki tietävät, että Suomessa ei enää toista kertaa kesäkisoja järjestetä. 
2. Suomalaisista tv-selostajista Niki juusela onnistui tehtvävässän kohtalaisesti. Sitä vastoin naispuolinen selostaja vaikutti aika ponnettomalta ja onnettomalta. Mieleen mm. jäi, miten hän USA:n joukkueen marssiessa stadionille tokaisi itsekseen "Trump vai Clinton". Tämä möläytys sekoitti hetkeksi jopa aina nokkelan Juuselan konseptit. Ko. selostaja totesi jossakin välissä myös yhtäkkiä "tuolla palavat soihdut"; tv-katsojat eivät kuitenkaan nähneet minkäänlaisia "tulia". Olympiatuli tuotiin stadionille paljon myöhemmin.  Niki Juusela ei luonnollisesti tätäkään tokaisua ymmärtänyt, ja asia jäi myös katsojille epäselväksi. Kolmanneksi naisselostaja kysyi Nikiltä, että oliko tämä huomannut, että kisajoukkueet stadionille kolmipyöräisiä polkien johdattaneet naiset ja miehet ovat transseksuaaleja! Voi voi, pitää vain toivoa, että saamme kuulla myös jatkossa lisää vastaavanlaisia "puoliherkullisia" kommentteja sieltä "selostamosta"!
3. Niki Juuselakin ansaitsee tukistuksen sikäli, että hän luetteli jokaisen maan osalta, kuinka monta mitalia asianomainen maa on saaavuttanut kesäolympikisoissa aikaisemmin. Tai jos ei ole voitttanut yhtään kutamitalia tai muitakaan mitalia, niin sekin todetitiin vikkelästi. Erityisesti Juusela painotti sitä, kuinka monta kultamitalia, hopeamitalia ja prosnssimitalia  kentälle sisään marssiva maa oli vottanut Lontoon olympiakisoissa 2012. Voi pyhä sylvi! Mitä merkitystä tällaisilla tiedoilla on, kun nyt on kyse olympiakisojen juhlallisista avaijaisista? Ei tietenkään minkäänlaista! Muutenkin on hieman jopa naurettavaa, jos ja kun tv- ja radioselostajamme jatkavat maiden mitalimäärien itsepäistä luettelemista itse urheilusuorituksia eli kilpailuja koskevissa selostuksissaan. Näin on, valitettavasti, aiemmin aina tapahtunut ja niin tulee, herra paratkoon, aivan ilmeisesti tapahtumaan myös Rion kisoissa. Tämä saa katsojan helposti sulkemaan toosan tai telkkarin tai vaihtamaan kiireesti kanavaa.
3. Avajaisyhteenvedon jälkeen alkoi sitten klo 14.30 varsinainen kisaselostusruletti Pasilan kisastudiosta. Joutui oikein hieraisemaan hämmästyksestä silimään, kun näki, kuka tänään isännöi studiota. Hän oli suosikkiselostajaksemme usein mainittu Tapio Suominen sinisessä takissaan ja housuissaan. Muistamme hyvin, miten Tapio Suominen, joka on parhaimmillaan toki ollut hyvä selostaja, lähetettiin Lontoon kisoista 2012 heti kisojen alussa maitojunalla Suomeen. Suominen oli jäänyt kiinni uskottomuudesta ja hänen avoliittonsa kriisiytyi. Mies oli alkanut seurustella erään laulajattaren kanssa, mistä hänen vaimonsa nosti julkisen metakan. Suominen palasi siis kisoista Suomeen ja myöhemmin hän joutui pitkälle sairaslomalle kaksisuuntaisen mielialahäiriön takia, johon hänen kerrotaan edelleen saavan jatkuvaa lääkitystä. Seurauksena oli myös avioero, minkä jälkeen Tapio solmi avioliiton ko. laulajatteren kanssa; sekin päättyi kuitenkin aika pian eroon.

4. Paikan päälle Rioon Tapio Suomista ei haluttu ymmärrettävistä syistä lähettää, mutta hän sai tehtäväkseen selostaa kisoja Ylelle Pasilan studiosta käsin. Viime talvena ja tänä kesänä Tapio Suominen on selostanut hiihtokisoja, jalkapallo-otteluja ja yleisurheilua asianmukaisesti ja hyvin. Mutta viikko sitten lauantaina Tapsa mieliala tai kunto - kenies molemmat - repsahti, kun hän oli selostamassa Joensuussa yleisurheilun  eliittikisoja. Nuo kisat menivät kyllä suoraan sanottuna surkeasti ja jopa penkin alle. Ei siis mikään ihme sinänsä, että (myös) Tapio avasi pullon ja joi itsensä känniin. Mutta hän teki virheen pyrkiessään vahvassa humalatilassa joensuulaiseen sporttibaariin, jonne häntä ei päästetty. Ravintolan ovimiehen ei auttanut muu kuin kutsua poliisipartio paikalle, sillä Suominen oli yrittänyt pyrkiä väkisin sisälle pubiin. Poliisisedät panivat Tapio-pojan maijansa  takaosaan ja kuskasivat selostajamme ilmeisesti pahnoille selviämään humalatilastaan.

5. Seiska-lehti sai tapauksesta vihiä ja julkaisi jutun Suomisen aiheuttamasta baarihäiriköinnistä ja poliisien paikalletulosta muutamalla valokuvalla höystettynä. Tapio Suominen oli ymmärrettävästi saamastaan ikävästä julkisuudesta allapäin. Hän sanoi kuitenkin selostavansa Pasilasta käsin Rion kisoja, kisalajeista kuitenkin lähinnä vain golfia. Yle Urheilun uutispäällikkö Marko Krapu vahvisti, ettei ko. baarikohu vaikuta asiaan, vaan Tapio Suominen selostaa olympiakisoja suunnitellusti ja "normaalisti". 

6. Hyvä näin, sillä kuten jo sanottu, Tapio Suominen on selostajana kokenut ammattimies. Mutta golfiin hänen selostuksensa ja panoksensa kisoista eivät näköjään rajoitu, vaan hän tulee toimimaan myös Pasilan kisastudion isäntänä. Tänään eli noin tuntui sitten Pasilan studiossa Tapsa vaikutti hieman hikiseltä tiukanoloisessa sinisessä puvussaan; olisiko Tapio päästänyt itsensä hieman lihomaan? Juontohomma meni kuitenkin asianmukaisesti 

7. Toivokaamme, että Rion kisat menisivät Tapio Suomiselta samoin kuin Suomen kisajoukkueelta onnellisten tähtien alla! Itse tosin olen pessimisti kisajoukkueemme menestyksen suhteen, sillä voi käydä jopa niin hassusti, etteivät suomalaiset urheilijat saa Riosta yhtään mitalia. Vahvin mitalikandidaatti Suomen joukkkueesta saattaa olla purjehtija Tuula Tenkanen. Jos Antti Ruuskanen on tervehtynyt täysin Amsterdamin EM-kisoissa saamastaan vammasta, hän voi olla kova luu ja voittaa vaikkapa koko keihäskilpailun.
maanantai 1. elokuuta 2016

1031. Kaljakellunta taas överiksi

                                                     Hei, ny me örvelletään!

1. Kaljakellunta on lähinnä uusmaalainen avoin kesätapahtuma, joka on järjestetty vuodesta 1997 lähtien. Kaljakellunnassa satunnainen määrä etupäässä olutta juovia, yleensä enemmän tai vähemmän juovuksissa olevia ihmisiä kelluu halvoissa kumiveneissä tai muissa kelluvissa välineissä pitkin Vantaanjokea ja Keravanjokea Vantaan ja Helsingin  kaupunkien alueella. Tapahtumalla ei ole virallista järjestäjää. Kellunta tapahtuu heinä-elokuun vaihteessa lauantaipäivänä. 

2. Poliisi- ja pelastusviranomaisten mukaan tapahtumassa on suuret riskit, koska laskureitti on vaarallinen ja koska reitti,  kulkuvälineet ja alkoholi muodostavat vaarallisen yhtälön. Suuren ongelman muodostaa myös tapahtumasta aiheutuva roskaaminen. Kellujat heittelevät tyhjiä pulloja, tölkkejä ja muuta roskaa joen rannalle ja jättävät lauttoja tms. kulkuvälineitä reitille. Osa kellujista on tehnyt ilkivaltaa joenrannan laitureille ja käyttänyt rantoja käymälänä ja oksennuspaikkana.

3. So what? Kellunta järjestettiin jälleen viime lauantaina eikä erilaisilta epäkohdilta tälläkään kertaa vältytty. Vantaanjoen varrella asuva Timo Martikainen kirjoitti asiasta tänään HS:n mielipidesivulla:

Martikaisen kirjoitus

4. Timo Martikaisen mukaan kaljakellujat pissivät taloyhtiön tontille ja rikkoivat laiturin. Kellujat olivat hajoittaneet kyseisen laiturin jo kaksi kertaa aikaisemminkin. Nuoret naiset kykkivät tarpeillaan taloyhtiön aidan vieressä ja alkoholin vaikutuksen alaiset miehet seisoskelivat laiturilla, jonka toisen reunan paksut tukilankut olivat pettäneet. Porukka ei ollut hievahtunutkaan paikoiltaan, kun Martikainen oli kehottanut heitä siirtymään veneeseensä. Nuorukaiset olivat nimitelleet Martikaista "urpoksi". Martikaisen mukaan nuorukaisten silmät olivat kertoneet, mistä heidän uhonsa kumpusi. 

5. On perin outoa, että moisen vandalismin annetaan vuodesta toiseen jatkua eikä asiaan haluta mitenkään puuttua. Kaljakelluntaa puitiin tosin vuonna 2009 oikeudessa, jolloin Vantaan käräjäoikeus katsoi tapahtuman kuuluvan kokoontumisvapauden piiriin, kun sille ei löytynyt nimenomaista järjestäjää, vaan hommasta oli sovittu nettikeskusteluissa. Poliisi- ja oikeuslaitoksen sinisilmäisyys, välinpitämättömyys ja saamattomuus ovat johtaneet joka vuosi järjestyshäiriöihin, ilkivaltaan, rantojen roskaamiseen sekä sivullisten omaisuuden turmelemiseen ja viihtyisyyden vähenemiseen. 
                              Se oli siinä. Siivotkaa roskat, meitille se ei kuulu!