torstai 25. maaliskuuta 2010

234. KHO:n Pekka Hallbergilla outo kolmoisrooli isoäitien käännytysasiassa

Pekka Hallberg, hallituksen ja tasavallan presidentin uskollinen isäntärenki

2. Minulla ei ole toki mitään keskustelua vastaan. Mutta mikä on asiassa ja keskustelussa päätöksentekoon osallistuneen yksittäisen tuomarin rooli? Voiko hän hääriä mukana keskustelussa siinä kuin muutkin kansalaiset? Yleensä Suomessa samoin kuin muissakin maissa on lähdetty siitä, että päätöksentekoon osallistuneen tuomarin tulisi pidättäytyä keskustelusta. Tuomarilla on tilaisuus puhua tuomioiden ja päätösten perusteluissa ja esittää siinä yhteydessä kaikki näkökantansa.

3. Tuomioistuimilta ja tuomareilta edellytetään perustuslain mukaan puolueettomuutta ja riippumattomuutta muun muassa lainsäädännöstä ja hallitusvallasta eli eduskunnasta ja maan hallituksesta. Tuomareiden tulisi pysytellä poliittisten kysymysten ja päivänpolitiikan ulkopuolella, eiväthän he voi toimia tuomarin virkansa ohella kansanedustajinakaan. Eri asia on, että tuomareiden juridista asiantuntemusta voidaan hyödyntää kuulemalla heitä lakeja valmisteltaessa ja säädettäessä asiantuntijoina esimerkiksi eduskunnan perustuslaki- ja lakivaliokunnassa.

4. Tuomareiden ei kuitenkaan tulisi ottaa näkyvää roolia lakeja säädettäessä ja muutettaessa. Ylimmät tuomioistuimet eli korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus (KHO) voivat tehdä lainsäädäntöä koskevia aloitteita - tätä mahdollisuutta ne eivät ole viime aikoina juuri koskaan käyttäneet - mutta KKO:n tai KHO:n yksittäisillä jäsenillä ei perustuslain mukaan ole tällaista oikeutta. Itsestään selvää on, ainakin pitäisi olla, että nimenomaan KKO:n ja KHO:n päällikkötuomareiden eli presidenttien tulisi noudattaa erityistä pidättyvyyttä, kun on kysymys päivänpolitiikkaan liittyvistä lainmuutoshankkeista.


5. Jos ylimpien tuomioistuimien presidentit ottaisivat näkyvän roolin lakien valmistelussa ja säätämisessä, voitaisiin epäillä tuomioistuimien haluavan sekaantua perustuslain hengen vastaisesti eduskunnalle ja hallitukselle kuuluvan lainsäädäntövallan käyttämiseen. Tämä olisi tuomioistuimien riippumattomuuden kannalta kiusallista ja arveluttavaa.

6. Tämän esipuheen jälkeen itse asiaan. Isoäitien tapauksessa näyttää käyvän niin, että lakia ollaan muuttamassa niin, että se mahdollistaisi nykyistä lakia selkeämmin niin sanottujen inhimillisten näkökohtien huomioon ottamisen. Lain muutosta ovat ajaneet ministerit Astrid HTors ja oikeusministeri Tuija Brax ja eilen myös pääministeri lupasi tukensa ajatellulle lainmuutokselle kiireellisessä aikataulussa.

7. Kaikki alkoi siitä kun mä lopputilin sain, lauloi Irwin aikoinaan. Tässä mummojen tapauksessa kaikki alkoi siitä, kun akatemiaprofessori Martti Koskenniemi, runoilijamestari V.A. Koskenniemen pojanpoika ja OM:n kansliapäällikkö Tiina Astolan puoliso, kirjoitti KHO:n 8.3. antamista mummoja koskevista käännytyspäätöksistä mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomissa. Tämä on harvinaista, sillä Koskenniemi ei ole aiemmin yleensä puuttunut vastaavanlaisin tapauksiin, ei ainakaan Suomessa sattuneisiin tapauksiin.

8. Kului pari päivää kunnes presidentti Tarja Halonen kertoi kaikelle kansalle, että KHO:n päätökset ovat hänen oikeustajunsa vastaisia. Oikeusministeri Brax pidättyi visusti arvostelemasta KHO:n päätöksiä - tapaus Johannes Koskisesta tietenkin viisastuneena. Mutta Brax ilmaisi kantansa osallistumalla samana päivänä isoäitien puolesta pidettyyn mielenosoitukseen esiintyen mielenosoittajien eturivissä.

9. Samaan aikaan kuitenkin maahanmuuttoministeri Astrid Thors arvosteli KHO:n päätöksiä ja kertoi, että käännytyspäätösten vastustavalle kannalle on nyt saatu "kahden presidentin tuki." Ihmettelin Thorsin lausumaa ja ajattelin, että ei kai nyt vaan Manu tai Mara ole yhtynyt Haloskan lausahdukseen. Sitten selvisi, että Thors tarkoitti toisella presidentillä KHO:n presidentti Pekka Hallbergia.

10. Hallberg oli osallistunut KHO:ssa jäsenenä toisen eli egyptiläismummon asian ratkaisemiseen, mutta jäänyt vahvennetussa kokoonpanossa ratkaistussa asiassa vähemmistöön. KHO:n kahdeksasta jäsenestä selkeä enemmistö eli kuusi jäsentä kannatti isoäidin käännytystä, yksi jäsen olisi palauttanut asian takaisin Helsingin hallinto-oikeudelle ja vain yksi jäsenen olisi kumonnut käännytyspäätöksen. Vaikka KHO:n päätöksestä laatimassa tiedotteessa - ks. jäljempänä - ei mainita yhtään jäsentä nimeltä, vuodettiin pian julkisuuteen, että juuri presidentti Hallberg oli tämä "inhimillinen tuomari", joka olisi estänyt mummon käännytyksen.
KHO:n kotisivuilla näistä kahdesta päätöksestä on julkaistu ainoastaan yhteinen lyhyt tiedote.

11. Lain mukaan kyseiset päätökset ovat yleisölle salaisia, mutta niistä voidaan kuitenkin julkaista sanotunlainen ratkaisutiedote tai -seloste. Laki näyttäisi kuitenkin mahdollistavan, että kyseiset ratkaisut olisi voitu salassapitosäännösten estämättä julkistaa siltä osin kuin se on tarpeen asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi (HTJulkL 16.3 §). Minusta olisi ollut paikallaan, että KHO:n sanotuista ratkaisuista julkistama tiedote olisi ollut faktapohjaltaan laajempi, jolloin tapauksista olisi voitu saada parempi kuva. Ihmettelen myös sitä, että julkisuudessa ei ole kerrottu, ketkä KHO:n jäsenet osallistuivat egyptiläismummon asian ratkaisemiseen KHO:ssa. Julkisuudessa on mainittu vain yhden jäsenen eli vähemmistöön jääneen presidentti Pekka Hallbergin nimi. Miksiköhän?

12. Pekka Hallberg näyttää ottaneen asian jatkokäsittelyssä varsin aktiivisen roolin, Minusta tuollainen rooli ja osallistuminen, vaikkakin vain kulisseissa, sotii selkeästi, etten sanoisi räikeästi, ylimmältä tuomioistuimelta ja sen päällikkötuomarilta edellytettävää riippumattomuutta vastaan. Näin erityisesti silloin, kun kyseinen päällikkötuomari on itse osallistunut kohua herättäneen tapauksen ratkaisemiseen jääden selvään vähemmistöön.

13. Mutta eihän Pekka Hallberg (65), joka on johtanut KHO:ta jo pitkään eli vuodesta 1993 alkaen, ole näissä merkeissä suinkaan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Hänet on opittu tuntemaan "hallituksen miehenä" ja usein käytettynä perustuslakiasiantuntijana ja presidentti Martti Ahtisaaren hyvänä kaverina; herrat matkailivat mm. vuonna 1997 yhdessä Kiinassa ja nauttivat Kiinan silloisen presidentin huomattavasta vieraanvaraisuudesta samaan aikaan kun kaikkialla maailmassa kauhisteltiin Kiinan yhden lapsen politiikkaa ja kuolemanhuoneita, jonne "ylimääräisiä" lapsia jätettiin kiinnijäämisen pelosta kuolemaan. - Joten se siitä Hallbergin "inhimillisestä tekijästä."

14. Nyt ministerit, pääministeri ja tänään myös yliposiilipäälikkö Paaterokin vannovat mummojen käännytysasiassa kilvan juuri Pekka Hallbergin nimeen. On selvää, että lainmuutoshanke on jätetty tosiasiallisesti Hallbergin tehtäväksi ja valvottavaksi. Oli huvittavaa seurata, miten Paatero vielä eilen sanoi, että poliisi ei voi enää keskeyttää KHO:n käännytyspäätöksen täytäntöönpanoa, sillä muutoin poliisi syyllistyisi virkavirheeseen. Mutta tänään Paaterolla olisi jo toinen ääni kellossa, kun hän selitti, että juu, kyllä KHO:n päätöksen täytäntöönpanoa voidaan "viivästyttää," sillä hänelle on kerrottu, että lainmuutos voidaan tehdä hyvin nopeasti eli kuukauden parin sisällä. Paatero totesi erityisesti painottaen, ikään kuin varmuuden vuoksi, että KHO:n Pekka Hallberg oli ollut sitä mieltä, että KHO:n päätöksen täytäntöönpano voidaan keskeyttää! Hallberg näyttää siis sekaantuneen lainsäädäntövallan ohella myös toimeenpanovallan käyttämiseen.

15. KHO:n äänestyksessä yksin jäänyt Hallberg häärii nyt siis asiassa ylimpänä kukkona tunkiolla: kun hän sanoo jotakin, niin ministerit ja posiilipäälliköt säntäilevät hänen talutusnuorassaan kuin sokeat kanat konsanaan.

16. Juuri tunti sitten YLE Uutisten verkkosivun pääuutisenotsikko kuului: KHO tukee Thorsia ulkomaalaislain muuttamisessa. Todellisuudessa KHO ei ole käsitellyt eikä voinut käsitellä mitään lakialoitetta, vaan kysymys on yksin presidentti Hallbergin yksin poliitikoille ilmaisemasta tuesta. Uutisen mukaan sekä Hallbergin että Thorsin mukaan (huomaa järjestys) lakiin tulisi lisätä harkintamahdollisuuksia sellaisten tapausten varalta, jolloin oleskeluluvan epääminen muodostuisi kohtuuttomaksi

17. Mutta jos kerran Pekka Hallberg otti jo KHO:n 8.3. antaman päätöksen yhteydessä omassa äänestyslausumassaan huomioon mainitunlaisia inhimillisiin näkökohtiin perustuvia harkinnanvaraisia näkökohtia, niin eihän lain muuttamiseen silloin olisi edes tarvetta! Ei kai KHO:n presidentti voi mennä tulkitsemaan ja soveltamaan voimassa olevaa lakia aivan miten sattuu ja mielivaltaisesti! Kyse on vain siitä, että KHO:n selvä enemmistö eli kuusi jäsentä katsoi, että tapaukseen ei todellisuudessa liittynyt Hallbergin esille ottamia inhimillisiä näkökohtia.

18. Kyse näyttääkin olevan siitä, että lakia aiotaan muuttaa vain siksi, että näiden kahden mummon tapauksessa annettua päätöstä ei tarvitsisi panna täytäntöön. Mutta eihän lakia toki pitäisi tämän takia mennä muuttamaan, sen pitäisi olla selvää. Eikä siihen ole syytäkään, sillä inhimilliset syyt voidaan jo nyt voimassa olevan lain mukaan ottaa huomioon - kuten Hallberg tekikin - jos niitä vain on olemassa!

19. Minä en toki vastusta kyseisten isoäitien maahan jäämistä; nähtäväksi jää, aiheuttaisiko lainmuutos mummojen ja pappojen pelätyn maahantulovyöryn. Lakia pitää kuitenkin soveltaa samalla tavalla samanlaisissa tapauksissa. Lisäksi tuomioistuimen lainvoimaisia päätöksiä pitää kunnioittaa ja noudattaa, muuten oikeusvaltiossa ollaan kyllä hakoteillä. Tuomareiden ja erityisesti ylimpien tuomioistuimien päällikkötuomareiden pitäisi pysytellä nahoissaan ja omassa roolissaan eikä vaarantaa koko johtamansa tuomioistuimen riippumattomuutta poliittisilla ja lainmuutosta koskevilla hötkyilyillään.

20. KHO:n presidentti on nyt siis sekaantunut sekä lainsäädäntövallan että toimeenpanovallan käyttämiseen, eli hän on tekemässä aloitteita lain muuttamiseksi tai ainakin antamassa näille hankkeille näkyvän tukensa sekä suosittelemalla poliisille lainvoimaisen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä.Pitäisi toki ymmärtää, että luottamus koko KHO:een riippumattomana ja puolueettomana tuomioistuimena saattaa kärsiä, jos sen päällikkötuomari säntäilee häviämänsä äänestyspäätöksen jälkeen poliitikkojen ja poliisien kanssa sinne tänne luvaten tukea päätöksen täytäntöönpanon estämiseksi ja tekemällä lainmuutosaloitteita.

31 kommenttia:

Kumitonttu kirjoitti...

Tuomareiden ja erityisesti ylimpien tuomioistuimien päällikkötuomareiden pitäisi pysytellä nahoissaan ja omassa roolissaan eikä vaarantaa koko johtamansa tuomioistuimen riippumattomuutta poliittisilla ja lainmuutosta koskevilla hötkyilyillään.

Yksinkertaistettuna siis kyse on siitä, että mikä on yksittäisen tuomarin vastuu ja mikä on tuomarin asettaneen tahon vastuu. Jos tuomariksi asetetaan ihminen, joka ei pysty tuomarin työhön, on vastuu huonosta työstä myös siirrettävissä tuomarin nimittäneen tahon puoleen. Meillä se kai on demlalainen oikeustaju, joka on saanut melkoisen sillanpääaseman ylimmissä tuomioistuimissa.

Olaus Petrin tuomarinohjeiden mukaan "Miten ne voivat oikein tuomita, jotka eivät tiedä mitä oikeus on? Ja niiden, jotka sellaisia ymmärtämättömiä lähettävät tuomareiksi, pitäisi pelätä tulevansa osallisiksi niihin vääriin tuomioihin, joita julistetaan." Eli ehkä Tarja saa pelätä maasta karkoitusta...

presidentti Tarja Halonen kertoi kaikelle kansalle, että KHO:n päätökset ovat hänen oikeustajunsa vastaisia.

Mikä on Tarja Halosen todellinen oikeustaju maahantulijoiden käännytyksissä? Siihen antaa hyvän vastauksen Pikkupoika.

Anonyymi kirjoitti...

Niin. Olisiko näin, että pöliittisten päättäjien esikunta valkkaa sopivia tapauksia sanomalehtien otsikoihin, ja sitten pöliittiset toimijat tulevat kasvoillaan ottamaan kantaa kuhunkin tapahtuneeseen tapaukseen. Ja kun KKO on tehnyt päätöksensä, niin pöliittinen puoli päättää muuttaa lakia, niin, että KKO:n päätös vesitetään.

Halpaa on nykyjään kansalaisten äänien kalastelu.

Jukka kirjoitti...

Media käyttää ylintä lainsäädäntö-, tuomio- ja täytäntöönpanovaltaa tässä maassa. Se on nähty moneen kertaan. Nyt Tasavallan Presidentti ja Korkeimman Hallinto-oikeuden Presidenttikin tanssivat Median Pillin mukaan.

Kauan Eläköön Media! Korkeasti Kunnioitettu, Suuresti Palvottu, Hänen Majesteettinsa, Medioiden Media! Sanan Vapaus.

Anteeksi kuinka? Sana oli Jumala.

Anonyymi kirjoitti...

Ja poliitikkojen isäntärenkinä häärii päätöksen antaneen tuomioistuimen päällikkötuomari!

Jo on aikoihin eletty!

Anonyymi kirjoitti...

Toisinaan taas arvostelukyvytön media ja sen "tähtireportterit" tanssivat täysin poliitikkojen pillien mukaan!

Ei ne ymmärrä kysyä hallbergeiltä, koskeloilta, kuusimäiltä ja nissisiltä oleellisia kysymyksiä, vaan painavat vaan kiltisti lehteen, mitä heille kerrotaan.

Anonyymi kirjoitti...

Mahtaako pitää paikkansa se J.P.Roosin esille tuoma seikka, että meitäkin sitovan EU-direktiivin mukaan isoäiti kuuluisi perheeseen, jolloin isoäidin käännytys ei olisikaan Suomen lain mukaista.

Jos näin on, se selittäisi tämän takinkäännön, olisihan se tapa saada huomio kohdistettua pois (tässä tapauksessa) laittomasta KHO:n ratkaisusta.

Anonyymi kirjoitti...

Eikös me suomalaiset olla kaikki samaa isoa perhettä...

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mummodirektiiviä sovelletaan vain EU-maiden kansalaisiin ja isovanhempiin.

Egypti ja Venäjä, muiden muassa, voisivat ns. lähettäjävaltioina vastata sieltä tänne muun perheen perässä tulevien mummojen ja pappojen sosiaaliturvasta.

Anonyymi kirjoitti...

Itkeä vai nauraa?

Juuri kun tuli kohu kahden mummon käännyttämisestä niin uutisista sai lukea että lakimuutos suomalaisten mummojen ja vaarien oikeudesta muuttaa lastensa lähelle asumaan siirtyy syksyyn.
Kun uutinen käännyttämisen keskeyttämisestä tuli julki niin tulikin heti tarve saada lakimuutos pian eduskuntaan jossa suomalaisille isovanhemmille annetaan oikeus vaihtaa kotipaikkakuntaa.

Ihmettelen että kaksi ulkomaalaista mummoa saa näin suuren kohun aikaan mediassa kun tuhatluokassa olevat suomalaiset vanhukset eivät saa sitä aikaan.

Ja lisäksi, maahanmuuttopolitiikkaa ei saa arvostella edes asiallisesti, leimautumatta rasistiksi.

Minun mielestä tervetuloa tekemään työtä tänne ja maksamaan veroja.

Ainiin, vaalithan ne on tulossa pikapuoliin.

Pirjo-Margit Jauhiainen Espoo kirjoitti...

Olisinpa minä saanut asialleni noin arvovaltaisen puolustaja joukon.

Hyvin hädissäni kirjoitin vaikka kenelle, kun hovioikeuden päätös tuli häätämisestäni perikunnan asunnosta.

Oli minulla kyllä suunnitelma mitä teen, kun pihalle laitetaan sen yhden kassin kanssa.
jouluaatonattona.

Eräs tuomari (nainen) oli sentään huolissaan hyvinvoinnistani,,,mut se on toinen juttu.
En saanut kyllä juridista apua kun "varaton" olen.

Leskillä on suomessa aika hyvä suoja, mutta parempi pitäisi olla.
Nämä asiat on näköjään niin tavanomaisia, että mitäpä niistä suuria tunteita nostattamaan.

Tosiasiassa henkisessä kantissa on kestämistä. Myös että jaksaa oikeuksistaan ja vainajan oikeuksista pitää puolia.

En kyllä ole nähnyt otsikoita, että vainajan eläissään sanomia lausumia puolustettasiin.
Meni vähän asian vierestä.

Anonyymi kirjoitti...

Hesarin mukaan Hallberg on antanut poliisille kirjallisen lausunnon, ettei KHO:n vahvistamaa karkotuspäätöstä tarvitse kovin kiireesti panna täytäntöön. Kyllä on huono häviäjä. Onhan mies jo eläkeiässä. Mummot saakoon jäädä, mutta Hallbergista ei taida enää olla niin väliä. Kyllä poliitikkojen pitäisi saada kärsiä säätämiensä lakien huonoista lopputuloksista. Ei näin voi tehdä! Täysin ala-arvoista Hallbergilta. Olisi edes toiminut kulisseissa.

Erkki K. Laakso kirjoitti...

Pitäis tehrä "pappadirektiivi"..

Anonyymi kirjoitti...

Kukaan ei tunnu muistavan, että kyseiset iäkkäämmät naiset (mummo-nimityksellä kerätään myötätuntoa) ovat tulleet maahan laillisella turistiviisumilla. Jos maasta ei poistu kun viisumi vanhenee, syyllistyy rikokseen. Miksi tämä rikollinen tausta halutaan unohtaa?

Esimerkiksi USA:ssa viisumiajan ylittänyt karkoitetaan heti kun asianomainen jää asiasta kiinni. Jopa samana päivänä ja päälle lätkäistään 5 vuoden maahantulokielto.

Asiaan liittyy löyhästi viime päivien uutisointi vanhusten ja vammaisten maassamuuttokiellosta joka on perustuslain vastainen. Nyt lakia ollaan kuulemma "muuttamassa". Miten kyseinen laki on voinut olla olemassa kun perustuslain mukaan lait eivät voi olla perustuslain kanssa ristiriidassa?

valveutunut kirjoitti...

Sanos JV asiantuntijana miten voidaan uusi laki säätää näiden mummojen tapaukseen? Eikös tuomiot ole luettu ja annettu voimassaolevan lain mukaan.
Jos uusi laki toteutuu,eikös silloin mene pohja monista muistakin tuomioista joissa voidaan katsoa inhimillisten seikkojen tuomiota annettaessa puuttuneen.
Näin ns maalaisjärjellä ja iän tuomalla kokemuksella ajatellen ollaan nyt menossa täysin väärään suuntaan.Usko ylempiin tuomioistuomiin horjahtelee.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kirkkaana periaatteena on ollut ja on yhä edelleen, että lainsäätäjän ei pidä mennä eikä se saa mennä kumoamaan tuomioistuimen yksittäistä ratkaisua muuttamalla lakia.

Jos näin tehtäisiin, rikottaisiin raskaasti perustuslaissa säädettyä tuomioistuimien riippumattomuutta vastaan.

KHO:n enemmistö noudatti lakia ja pysytti hallinto-oikeuden päätökset, joilla isoäitien oleskeluluvat evättiin.

Kyse on yksinomaan yhden tuomarin eli KHO:n äänestyksessä hävinneen presidentin omalaatuisesta ja perustuslakia rikkovasta missiosta, jota tukee presidentti Tarja Halonen.

Yhdessä nämä "kaksi presidenttiä" antavat huutia KHO:ssa äänin 6-1 syntyneelle lainvoimaiselle äänestyspäätökselle (vähemmistössä presidentti Hallberg) ja haluavat muuttaa mummujen käännytyspäätöksen säätämällä uuden lain, jonka ainoana tarkoituksena on antaa Hallbergille revanssi ja palvella Halosen oikeustajua.

Näin tehdään Suomessa - ja laillisuusvalvojat eli oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies vain seuraavat katsella tätä kaikkea puuttumalla perustuslain rikkomiseen mitenkään.

Ja pääministeri Matti Vanhanen - "mies jota ei enää ole" - myötäilee Halosta ja Hallbergia ja yleistä mielipidettä.

Anonyymi kirjoitti...

Erinomainen kirjoitus.

Tuomarinvalan vannoneena lautamiehenä olen pöyristynyt asian käsittelystä.

KHO:n PRESIDENTIN! ulostulo, hävittyään äänestyksessä selkeästi, on tosiaan vaarantanut koko oikeuslaitoksemme uskottavuuden.

Totta tietysti on, että tämä maa on täynnä huonoja ja mielivaltaisia lakeja, mutta jos niiden muutokset tehdään tuolla tavalla niin tällähän on periaatetasolla mielipuoliset seuraukset.

KHO:n presidentin on erottova! Vastaavien ministerien toimenpiteet on myös tutkittava.
Jos tekstiviestien takia ministereitä tässä maassa erotetaan niin oliskohan nyt aika miettiä mitä nyt pitäisi tehdä?

Tämä toiminta vetää sanattomaksi, mutta hienoa, että kirjoitit juuri kuten minäkin maallikkona asiaa ajattelin.

Huhhuh. Ei voi muuta sanoa.

ps. Yleltä erinomainen ohjelma samasta asiasta.
http://areena.yle.fi/video/853323

Erkki K. Laakso kirjoitti...

Tässä se nähdään, mihin on presidenttimme perehtynyt. Populismi on Tarjan *alaa* ja laista viis, kunhan se *mielipide* vain hivelee kansaa ja sitä "yleistä oikeustajua", jota meiltä on verjeltava, muutoin olisi kuolemanrangaistuskin käytössä ja tätä "tajua"?

Kaksi presidenttiä ja "melkein EU-presidenttikin"..

Anonyymi kirjoitti...

Löytyisikö täältä ketään
tähän? .. Virolainen?

Anonyymi kirjoitti...

Mielenkiintoista tässä egyptiläisen jutussa on se Hallberg yritti eriävässä mielipiteessään perustella, että samojen tosiseikkojen (iäkäs äiti haluaa asua vanhoilla päivillään lastensa luona Suomessa)perusteella voidaan päätyä kahteen eri, kohtuuteen perustuvaan, johtopäätökseen sen mukaan mitä pykälää sovelletaan. Varsinaisessa mummopykälässä asian ratkaisee viime kädessä se, onko kohtuullista edellyttää hakijan jatkavan elämäänsä kotimaassaan. Yleiskohtuullisuuspykälää sovellettaessa (52 §, jota soveltamalla ei lain esitöiden mukaan saisi ohittaa varsinaisen perusteen mukaisia edellytyksiä), jota sovelletaan vain Suomessa oleskeleviin hakijoihin, harkinnassa otetaan huomioon aivan samat seikat; onko kohtuullista edellyttää hakijan (palaavan ja) jatkavan elämäänsä kotimaassaan.

Hallberg katsoi, niin kuin kaikki muut, ettei luvan myöntämiseen täyden riippuvuuden perusteella ole edellytyksiä: ts. hakijan voitiin kohtuudella edellyttää jatkavan elämäänsä kotimaassaan. 52 §:ää soveltaessaan hän kuitenkin samojen tosiseikkojen perusteella katsoikin, ettei se nyt ollutkaan kohtuullista, että hakija jatkaisi elämäänsä kotimaassaan. Luvan myöntämisen peruste olisi Hallbergin mukaan siis käytännössä ollut Suomeen saapuminen. Viesti hakijoille: Älkää noudattako sääntöjä odottamalla päätöstä kotimaassa. Tulkaa tänne ja jääkää. Meillä on täällä Suomessa oma Mummoturvapaikkapykälä, jolla se lupa irtoa, vaikka se ei sieltä maailmalta käsin onnistukaan.

Hyvin suurella mielenkiinnolla odotan uutta "inhimillistä" mummopykälää. Meillähän on jo käytännössä neljä eri kategoriaa turvapaikkapykäliä ja roistoille oma turvapaikkapykälä (51 §). Lisää on siis tulossa. Wellcome to Finland everybody!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

En ole kiinnostunut!

Kantelu oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille ei auta mitään, siitä on näyttöä jo monien tapausten yhteydessä.

Jos nyt tekisi kantelun jommallekummalle, se hautautuisi muutamaksi vuodeksi ratkaisemattomien ja esittelemättömien asioiden mappiin.

Paras keino vaikuttaa asiaan on pitää asiaa julkisuudessa päivästä toiseen niin kauan kuin tätä laitonta Hallnberg-missiota ollaan ajamassa ja puuhaamassa.

Anonyymi kirjoitti...

Edellisessä väärä linkki. Tässä oikea:

'tähän?'

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Katsoin eilen illalla A-talk:n ohjelman "Suomi käännyttää mummot." Siinä Maahanmuuttoviraston johtaja Olli Koskipirtti selosti vakuuttavasti, että näiden kahden isoäidin tapauksissa on noudatettu täysin vakiintunutta ja KHO:n vahvistamaa linjaa.

Koskipirtin mukaan Suomi on käännyttänyt paljon sairaimpiakin mummoja, joten yhdenvertaisuuden nimissä myös egyptiläismummon ja venäläismummon olisi käännytettävä maasta. Jos käytäntöä höllennettäisiin, isoäitien jono Suomeen kasvaisi todennäköisesti roimasti. Jo tällä hetkellä virastossa on ratkaisematta 300-400 isovanhempien oleskelulupa-asiaa.

Koskipirtti varoitti, että kaavailut, jonka mukaan ulkomaalaislain 50 §:n 3 momentin säännöstä muutettaisiin niin, että käsite "täysin riippuvainen" korvattaisiin sanoilla "huomattavan riippuvainen", voisi aiheuttaa oleskelulupahakemusten vyöryn.

Ilmeni myös, että laissa on jo nyt erityinen pykälä (52 §) oleskeluluvan myöntämiselle yksilöllisestä inhimillisestä syystä. Tästä huolimatta Hallberg, Thors ja Halonen puuhaavat lakiin uutta pykälää, jossa puhuttaisiin myös inhimillisistä syistä luvan myöntämisen perusteena!

Käsittämätöntä kerrassaan!

KKO:n ex-presidentti Curt Olssonilla oli alempien tuomioistuimien päätöksiä tutkittaessa harmistuneena tokaista, että "ovatko ne tulleet siellä aivan hulluiksi!" Tuo sanonta muistui tässä mummojen asiassa hyvin mieleeni. - Hulluiksi siellä "ylhäällä."

Toipila kirjoitti...

Vaikuttaa siltä, että maassa on edelleen voimissaan presidentti Koiviston lanseeraama systeemi.

Presidenttinä ollessaan Koivisto edusti kantaa ..."oikeuslaitos suorittaa myös lainsäädäntöä, ei ainoastaan lainlukua ja laintulkintaa"...

Eikö KHO:n presidentti Hallberg toimi aivan Koiviston oppien mukaisesti?

Anonyymi kirjoitti...

"Kantelu oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille ei auta mitään, siitä on näyttöä jo monien tapausten yhteydessä.

Jos nyt tekisi kantelun jommallekummalle, se hautautuisi muutamaksi vuodeksi ratkaisemattomien ja esittelemättömien asioiden mappiin.

Paras keino vaikuttaa asiaan on pitää asiaa julkisuudessa päivästä toiseen niin kauan kuin tätä laitonta Hallnberg-missiota ollaan ajamassa ja puuhaamassa."

Paras keino saada tuollainen loppumaan tulee vaaleissa ******2011.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Sehän on nähty kymmeniä ja taas kymmeniä kertoja, että kansan poliittinen muisti on hyvin lyhyt, kuin lapsella paita.

Samat naamat sinne Arkadian mäelle valitaan taas seuraavissakin vaaleissa: Kanerva, Pekkarinen, Vanhanen, Brax, Skinnari(kin) jne, jne.

Mikään ei muutu, sama peli jatkuu.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos prof. Virolaiselle hyvin jäsennellyistä ja perustelluista mielipiteistä sekä blogissa että sen kommenttiosassa.

Arvioni mukaan n. puoli Suomea on noussut takajaloilleen ja valmiina lähtemään barrikaadeille.

Syystäkin, sillä vastaavaa häikäilemättömyyttä en muista tapahtuneen. Mahdollista se toki on, sitä en kiistä, niistä vaan ei samalla tavalla keskusteltu kuin nykyään. Ei keskusteltu, kun yksinkertaisesti ei tiedetty.

Laillisuusvalvojat todellakin vain seuraavat katseella, koska he(kin) pelkäävät virkansa puolesta. Turha sinne on mitään kanteluja tehdä, pelkkää ajanhaaskausta.

Media on ja tulee olemaan tapauksen kunnialliseen loppuun saattamisessa erittäin ratkaisevassa roolissa, sikäli kun kunniasta tässä yhteydessä voidaan edes puhua.

Tuntuu siltä, että asiaan sekaantuneet unohtavat, ettei media rajoitu Yleisradioon eikä Hesariin.

EU:n "mallioppilas", korruptiotilastoissa korkealla ollut rakas isänmaamme saa tämän tapauksen tiimoilta aivan varmasti ei-niin mairittelevaa julkisuutta.

Ikuisena optimistina kuitenkin toivon, että järki voittaa ahneuden.

Sitä odotellessa toivotan prof. Virolaiselle aurinkoista kevättä.

Anonyymi kirjoitti...

HS 26.3.:
"Paateron mukaan ratkaisuun vaikutti korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Hallbergin poliisille keskiviikkona antama kirjallinen lausunto, jossa todettiin, ettei isoäitien käännytyksiä ole perusteltua kiirehtiä."

Ei voi olla totta !!!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kuten sanottu, Halosen-Hallbergin Suomessa voi tapahtua näissä ympyröissä ihan mitä tahansa!

Päätöksen tehnyt tuomari, joka jää päätöksenteossa vähemmistöön, ryhtyy päätöksen täytäntöönpanoasiassa asiantuntijaksi!

Eikä tässä vielä kaikki. Samainen tuomari häärii hallituksen ja lainsäätäjän apupoikana ja laatii luonnoksia lain muuttamiseksi vastaamaan hänen eriävää lausuntoaan.

Kyllä, on ne tulleet siellä ihan hulluiksi!

Anonyymi kirjoitti...

#
Kuten sanottu, Halosen-Hallbergin Suomessa voi tapahtua näissä ympyröissä ihan mitä tahansa!
#

No jo oli aikakin että Haloska alkaa kynsiään julkisuudessa näyttämään. Tosin "mummo-tapaukset" eivät varmaankaan ole sitä minne kansalaiset toivoisivat kynsien pureutuvan. Vaalit ne vaan lähenee.

NickeS kirjoitti...

Olen juristina jonkunverran seuraillut Jyrki Virolaisen kirjoittelua, enkä ole aina ollut hänen kanssaan samaa mieltä. Tässä asiassa ei voi kuin sataprosenttisesti yhtyä hänen näkemykseensä. Kannanotto ja perustelut ovat yksinkertaisesti vastaansanomattomat.

Se, mikä tässä ihmetyttää, on, että media on asiasta jotakuinkin hiljaa. Valtakunnassahan on vallankumous meneillään (eturintamassa Hallberg) mutta kaikkitietävä media ei huomaa mitään. Uskomatonta.

Mielestäni tähän asiaan on ehdottomasti pyrittävä vaikuttamaan. Julkisuus ja yhteydenotot kansanedustajiin lienee paras tapa. Oikeuskansleri Jonkka ei tule havaitsemaan mitään väärää tässä asiassa.

Jollakin tavalla olen kuitenkin optimistinen. Jossain vaiheessa Vanhasen täytyy tajuta, että hanke sataa suoraan perussuomalaisten laariin. Kokoomus ei ole tainnut ainakaan julkisesti antaa mitään lupauksia lainmuutoksesta.

Anonyymi kirjoitti...

Laitoin tästä juttuvinkin ja linkin tähän blogipostaukseen Ylen MOT:lle. Aiheesta saisi pika-aikataululla puolen tunnin dokkarin helposti.